Tiede

18 nimikettä

Tiede-sarjassa ilmestyvien teosten sisältö ja tyyli ovat akateemisten kriteerien mukaisia. Arvioijina toimii kaksi tohtoritason asiantuntijaa, jotka valmistelevat lausuntonsa nimettöminä, ellei toisin sovita.

Kaikki kirjat