Tietoa kirjastonhoitajille

Suosittelemme, että tutkimuskirjastojen hoitajat listaavat tämän julkaisijan kirjastojensa sähköisten julkaisijoiden kokoelmaan. Tämä avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä sopii kirjastojen ylläpitämänä myös tiedekuntien jäsenten käyttöön sellaisten julkaisijoiden yhteydessä, joiden julkaisujen toimittamiseen he osallistuvat (ks. Open Monograph Press).