Työelämän tutkimus

4 nimikettä

Kaikki kirjat

Kansikuva mihin työelämä on menossa.

Mihin työelämä on menossa? Tutkimuksen näkökulmia

Tuula Heiskanen (toim.), Sirpa Syvänen (toim.), Tapio Rissanen (toim.)
2019-11-28
Kansikuva Monimuotoinen ansiotyö.

Monimuotoinen ansiotyö: Näkökulmia monista lähteistä ansaintaan

Anu Järvensivu (toim.), Arja Haapakorpi (toim.)
2022-12-13
Kansikuva Pirstoutuvatko työurat.

Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa

Satu Ojala (toim.), Pasi Pyöriä (toim.)
2020-12-11
Kansikuva shaping and reshaping the boundaries of workinglife.

Shaping and Re-shaping the Boundaries of Working Life

Nicol Foulkes Savinetti (toim.), Aart-Jan Riekhoff (toim.)
2020-05-14