Käsikirjoitukset

Julkaisija ei ota tällä hetkellä vastaan uusia käsikirjoituksia.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee vahvistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Käsikirjoitusta ei ole ennen julkaistu, eikä se ole harkittavana toisella julkaisijalla.
 • Käsikirjoituksen tiedosto on Microsoft Word, RTF tai OpenDocument -muodossa.
 • Lähdeviitteiden pysyvät tunnisteet tai osoitteet on ilmoitettu mikäli mahdollista.
 • Tekstin riviväli on yksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
 • Teksti noudattaa Kirjoittajan ohjeissa mainittuja stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia, jotka löytyvät Tietoa julkaisijasta -kohdasta.

Kirjoittajan ohjeet

Tampere University Press hakee jatkuvasti laadukkaita ja ajankohtaisia käsikirjoituksia. Kirjoittajien ei tarvitse olla työsuhteessa Tampereen yliopistoon tai muuhunkaan suomalaiseen yliopistoon.

TUP on taustaorganisaationsa tuella toimiva open access -kustantaja, joka ei peri kirjoittajamaksuja.

Mitä julkaisemme?

Tampere University Press julkaisee vertaisarvioituja monografioita ja toimitettuja teoksia. OKM:n julkaisutiedonkeruussa tällaiset teokset sijoittuvat julkaisutyyppeihin C1 ja C2. Julkaisukieliämme ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Tiedekirjan tulee sisältää uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa. Emme julkaise esimerkiksi populaareja tietokirjoja, käännösteoksia, oppimateriaaleja, muistelmiin painottuvia juhlakirjoja tai samassa muodossa aiemmin muualla julkaistuja kirjoituksia.

Tarjoa käsikirjoitustasi TUPille 

Kun käsikirjoituksesi on valmis tai viimeistelyvaiheessa, täytä kirjaa koskeva ehdotuslomake ajan ja ajatuksen kanssa. Lähetä tämän jälkeen käsikirjoitus Word, RTF, tai OpenDocument -tiedostona sähköpostitse tup@tuni.fi -palveluosoitteeseen. Käsikirjoitusta tai sen osia ei voi tarjota samanaikaisesti arvioitavaksi muille kustantajille.

Ohjeita kirjoittajille ja kokoomateoksen toimittajille

Kirjaprosessin eri vaiheissa on syytä huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • Käsikirjoitus kannattaa hioa ja viimeistellä jo ennen sen tarjoamista kustantajalle. Vastuu kokoomateoskäsikirjoituksen viimeistelystä on sen toimittajilla. (ks. Ohjeen osio 1)

 • Kun käsikirjoituksessasi ilmaisu ja muotoilut on hiottu kohdalleen ja kaikki kirjaan kuuluvat elementit ovat siinä mukana jo ottaessasi yhteyttä kustantajaan, myöhemmin aikaa säästyy ja julkaisuprosessi etenee sujuvasti. (ks. Ohjeen osio 2)

 • TUPin kirjat julkaistaan verkkojulkaisuina Creative Commons -lisenssillä. Miettikää jo etukäteen kaikkien kirjoittajien kesken, minkä lisenssin teoksellenne valitsette. Selvittäkää myös käyttöoikeudet mahdollisiin kolmansien osapuolten materiaaleihin hyvissä ajoin. (ks. Ohjeen osio 3)

 • Julkaisuprosessin kestoon vaikuttaa moni asia, mutta tyypillisesti se kestää noin vuoden. Käsikirjoitukset vertaisarvioidaan, ja prosessin eteneminen edellyttää, että vertaisarvioijat puoltavat käsikirjoituksen julkaisemista. (ks. Ohjeen osio 4)

 • Kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi, sovitaan aikataulu käsikirjoituksen viimeistelylle. Tekijöiden vastuulla on tekstin huolellinen oikoluku ja kielentarkistus. Varmista tässä vaiheessa myös, että kuvat, kuviot ja taulukot ovat toimitettavissa taittajalle kustantajan suosittelemissa tiedostomuodoissa. (ks. Ohjeen osio 5)

 • Teoksen julkaisua ja markkinointia varten tekijöiltä tarvitaan napakka tiivistelmä suomeksi ja englanniksi sekä luonnos tiedotetekstiksi. (ks. Ohjeen osio 6)

Tarkempia ohjeita ja tietoja julkaisuprosessin vaiheista löydät oheisista kirjoittajaohjeista (PDF-tiedosto).

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisijan sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisijan tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.