Mihin työelämä on menossa? Tutkimuksen näkökulmia

Kansikuva mihin työelämä on menossa.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Tuula Heiskanen (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0003-1666-092X
Sirpa Syvänen (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0002-6198-0933
Tapio Rissanen (toim.)

Avainsanat:

työ, työelämä, oppihistoria, työvoimapolitiikka, kehittäminen, stressi, työelämän suhteet, tutkimustieto, tasa-arvo, vuorovaikutus, teknologia

Tiivistelmä

Artikkelikokoelmassa etsitään vastausta kysymykseen ”Mihin työelämä on menossa?” lujasti tutkimuksiin tukeutuen. Työelämän tilaan, muutoksiin ja kehittymiseen vaikuttavat monet tekijät lähtien globaaleista ilmiöistä työpaikkakohtaisiin tapahtumiin ja toimenpiteisiin. Kirja tarkastelee työelämän kehitysilmiöitä monitasoisesti kattaen niin muutoksen rakenteelliset kehityskulut, työvoimapolitiikan roolin, organisaatiokohtaiset käytännöt kuin yksilöiden kokemuksetkin. Kirjassa on vahvasti mukana hyödyntämisnäkökulma. Työelämän tutkimus tuottaa arvokasta tietoa niin työpaikoille kuin työelämäasioita käsitteleville päätöksentekijöille.

Sisällys

 • Esipuhe
 • Johdanto / Tuula Heiskanen
 • Työn ja työelämän tutkimuksen muuttuvat maailmat / Harri Melin & Tiina Saari
 • Tutkimuksen lähestymistavat työelämän tutkimuskeskuksessa / Satu Kalliola
 • Tutkimus ja työvoimapolitiikka / Simo Aho
 • Työelämän muutokset ajassamme / Pasi Pyöriä, Satu Ojala & Jouko Nätti
 • Dialogisella kehittämisellä tuloksellisuutta, työelämän laatua ja uudistumista / Sirpa Syvänen, Kaija Loppela, Kati Tikkamäki
 • Työstressi ja siitä palautuminen: Katsaus alan tutkimuksen kehitykseen / Ulla Kinnunen
 • Työelämän vuorovaikutuksen tutkimus / Teija Ahopelto, Sakari Ilomäki, Aija Logren, Hanna-Leena Ristimäki, Sanni Tiitinen & Johanna Ruusuvuori
 • Ikkunoita työelämän tasa-arvoon sukupuolen näkökulmasta / Päivi Korvajärvi & Tuula Heiskanen
 • Näyttöön perustuva politiikka – odotukset ja tutkijan vastuu? / Pertti Koistinen
 • Hei Siri, millainen on työelämän tutkijoiden työn tulevaisuus? / Anu Järvensivu
 • Lopuksi: Tutkimustieto työelämän käytännöiksi / Tuula Heiskanen
 • Liite: Kuinkas se kaikki alkoikaan? Muistelua Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen varhaisvaiheista (1985–1994) / Pekka Kämäräinen
Kansikuva mihin työelämä on menossa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-11-28