Monimuotoinen ansiotyö: Näkökulmia monista lähteistä ansaintaan

Kansikuva Monimuotoinen ansiotyö.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Anu Järvensivu (toim.)
Työterveyslaitos
https://orcid.org/0000-0002-3593-5485
Arja Haapakorpi (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0001-8847-8073

Avainsanat:

ansiotyö, monimuotoisuus, työ, työssäkäynti, työelämä, työura, muutos, tilastot

Tiivistelmä

Tässä kokoomateoksessa käsitellään monimuotoista ansiotyötä osana suomalaista työelämää. Teoksen artikkeleissa tätä vähän tutkittua ilmiötä tarkastellaan monipuolisten empiiristen aineistojen kautta. Tilastokeskuksen rekisteriaineiston pohjalta luokitellaan erilaisia tapoja yhdistää työtä. Haastatteluaineistot puolestaan valottavat yhdistelmätyön tekemisen ehtoja. Uudenlaista näkökulmaa edustaa työurien kaaosteoria.

Tutkimustulosten mukaan usean työn tekijäksi päädytään hyvin erilaisia polkuja pitkin. Tehtäväyhdistelmien syntyyn vaikuttavat niin ihmisen elämänkulku ja kiinnostuksen kohteet kuin pakot ja tarjolla olevat mahdollisuudet. Motiivit voivat paikantua myös ammatillisiin verkostoihin, lähipiirin tekemiin ratkaisuihin, suoranaisiin sattumiin tai mielijohteisiin.

Teos auttaa ymmärtämään monimuotoisia työnteon tapoja. Samalla se kertoo niistä haasteista, joita useaa työtä tekevät kokevat yrittäessään toimia yksinkertaisempiin työnteon malleihin ja kategorisointeihin perustuvissa kehyksissä. Se on tärkeää luettavaa kaikille työn muutoksesta kiinnostuneille, erityisesti alan tutkijoille, opiskelijoille sekä päätöksentekijöille.

Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com)

Sisällys
  • Mitä tarkoittaa ansainnan koostaminen useasta lähteestä? / Arja Haapakorpi, Anu Järvensivu, Merja Kauhanen ja Harri Melin
  • Työn muuttuvat maailmat / Harri Melin
  • Monimuotoisen ansiotyön tekeminen rekisteriaineistojen valossa / Merja Kauhanen
  • Jälkiteollinen yhteiskunta ja monista lähteistä ansainta: Tehtäväyhdistelmät ja tausta erilaisissa ammattiryhmissä / Arja Haapakorpi
  • Kaaosteoreettinen kuva usean työn tekemisestä / Anu Järvensivu
  • Monista lähteistä ansainta, muuttuva työelämä ja yhteiskuntapolitiikan haasteet / Arja Haapakorpi, Anu Järvensivu, Merja Kauhanen ja Harri Melin
  • Liite: Chattibotti tutkimushaastattelijana / Anu Järvensivu
Kansikuva Monimuotoinen ansiotyö.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-13