Shaping and Re-shaping the Boundaries of Working Life

Kansikuva shaping and reshaping the boundaries of workinglife.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Nicol Foulkes Savinetti (toim.)
University of Copenhagen
Aart-Jan Riekhoff (toim.)
Eläketurvakeskus
https://orcid.org/0000-0002-0832-0565

Avainsanat:

työelämä, työ, muutos, työmarkkinat, globalisaatio, uudistukset, työelämän suhteet, työllisyys, hyvinvointivaltio, kestävyys, yhteiskuntapolitiikka, työvoimapolitiikka, sukupuoli, työmarkkina-asema, julkinen sektori, yhteiskuntakehitys, vaikutukset, työvoiman liikkuvuus, työura, korkeakoulutetut, työntekijät, siirtotyöläiset, perustulo, kansainvälinen vertailu

Tiivistelmä

Tämä kokoomateos tarjoaa kokonaiskuvan muuttuvista työmarkkinarakenteista sekä ihmisten arkielämään vaikuttavista tekijöistä. Teoksessa selvitetään myös, kuinka instituutioita, ideoita ja politiikkaa voidaan hyödyntää vaihtoehtoisten tulevaisuudennäkymien tavoittelussa.

Kirjan luvut keskittyvät neljään pääteemaan, jotka ovat elämänkulku ja sukupuoli työmarkkinoilla, työ ja muuttoliike, uudet työskentelymuodot sekä työelämään vaikuttamisen mahdollisuudet ja politiikat. Kirjoittajat yhdistävät historiallisia katsauksia, teoreettista pohdintaa, kvantitatiivista analyysiä ja etnografista kenttätyötä monitieteiseksi kokonaisuudeksi.

Kansikuva shaping and reshaping the boundaries of workinglife.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-05-14