Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia

32 nimikettä

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne) on vuodesta 1890 ilmestynyt kansainvälinen monografiasarja, jossa julkaistaan korkeatasoisia uralilaisiin ja altailaisiin kieliin liittyviä tutkimuksia. Monografioiden lisäksi sarjassa ilmestyy temaattisia artikkelikokoelmia. 

Sarjassa ilmestyneet julkaisut perustuvat tyypillisesti empiiriseen tutkimukseen. Keskeisenä kohteena ovat kielet, kieliryhmät ja -yhteisöt, joilla on yhteys perinteiseen kieliekologiseen ympäristöönsä. Julkaistavat kirjat voivat edustaa esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

(i) Uralilaisten kielten perustutkimus.
(ii) Kieliopit ja käsikirjamaiset kokonaisesitykset.
(iii) Uralilaisten ja altailaisten kielten suhde niiden naapurikieliin, erityisesti indoeurooppalaisiin.
(iv) Tutkimushistoria.
(v) Temaattiset ja monitieteiset artikkelikokoelmat.

Julkaisuohjelmaan hyväksytyt kirjat julkaistaan open access -periaatteen mukaisesti avoimesti saatavina sähköisinä versioina.

Sarjalla on kansainvälinen toimitusneuvosto, ja se noudattaa käsikirjoitusten referee-käytäntöä Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen ehtojen mukaisesti:

• Tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vastaava toimitus pyytää käsikirjoitusta koskevat lausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä.
• Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita.
• Julkaisija lähettää kopiot asiantuntijalausunnoista käsikirjoituksen kirjoittajille.
• Vertaisarviointiprosessi dokumentoidaan vertaisarviointitunnuksen vaatimusten mukaisesti. 

SUST-sarjassa julkaistujen artikkelikokoelmateosten artikkelien kirjoittajilla on oikeus rinnakkaistallentaa työnsä oman yliopistonsa artikkelitietokantaan ilman embargoaikaa. Tähän rinnakkaistallennukseen soveltuu ensisijaisesti Suomalais-Ugrilaisen Seuran kirjoittajalle luovuttama lopullinen PDF-tiedosto. Yliopiston tietokantaan tulevaa artikkelia ei saa muuttaa Suomalais-Ugrilaisen Seuran luovuttamasta PDF-tiedostosta ilman erillistä lupaa. (Muuhun rinnakkaisjulkaisuun ei ole oikeutta.)

 

Painetun kirjan ISSN 0355-0230

Kaikki kirjat

51

Lappalaisten ruokatalous

T. I. Itkonen
1921-01-01
5

Inscriptions de l'Orkhon

Vilhelm Thomsen
1896-01-01
Kirjan Itämeren kieliapajilta Volgan verkoille: Pühendusteos Riho Grünthalile 22. mail 2024 kansikuva
278

Itämeren kieliapajilta Volgan verkoille:  Pühendusteos Riho Grünthalile 22. mail 2024

Sofia Björklöf (toim.), Santra Jantunen (toim.), Santeri Junttila (toim.), Juha Kuokkala (toim.), Saarni Laitinen (toim.), Annika Pasanen (toim.)
2024-05-22
Cover of the book The Karelian Dialect of Kolvitsa, Kola Peninsula
277

The Karelian Dialect of Kolvitsa, Kola Peninsula

Petar Kehayov, Denis Kuzmin
2022-11-18
Marin kirjakielten termistön kehitys 1920- ja 1930-luvulla: Elollista luontoa tutkivat tieteet
276

Marin kirjakielten termistön kehitys 1920- ja 1930-luvulla: Elollista luontoa tutkivat tieteet

Arto Moisio, Oleg Sergejev, Nadežda Krasnova, Jorma Luutonen
2020-12-18
sust 275 msfou 275
275

Ёмас сымыӈ нэ̄кве во̄ртур э̄тпост самын патум: Scripta miscellanea in honorem Ulla-Maija Forsberg

Sampsa Holopainen (toim.), Juha Kuokkala (toim.), Janne Saarikivi (toim.), Susanna Virtanen (toim.)
2020-08-02
273

A Grammar of Skolt Saami

Timothy Feist
2015-12-31
13

Bibliographie der lappischen Litteratur

Just Knud Qvigstad, K. B. Wiklund
1899-01-01