Lexica Societatis Fenno-Ugricae

1 nimikettä

Lexica-sarjassa on ilmestynyt vuodesta 1913 alkaen 35 teosta, joista useissa on monta osaa. Sarjassa on julkaistu laaja tai laajin olemassa oleva murresanakirja useasta suomalais-ugrilaisesta kielestä: lyydistä, inkeroisesta, liivistä, norjanlapista, inarinlapista, koltan- ja kuolanlapista, mordvasta, tšeremissistä, votjakista, syrjäänistä, ostjakista, vogulista, jurakista ja kamassista. Altailaisista kielistä on julkaistu kalmukin sanakirja ja tšuvassin käänteissanakirja.

Myös useita suomalais-ugrilaisten kielten alamurteiden sanakirjoja on julkaistu Lexicassa: Impilahden karjalan sanakirja, vatjan Joenperän ja Kukkosin murteen sanakirjat, Malån metsälappalaismurteiden sanakirja, itätšeremissin sanakirja, ostjakin Kondan ja Juganin murteiden sanakirja sekä unkarin csángómurteiden sanakirja.

Sarjassa on julkaistu myös kaksi etymologista sanakirjaa: 7-osainen suomen kielen etymologinen sanakirja sekä Martti Räsäsen turkkilaiskielten etymologinen sanakirja. Käänteissanakirja on julkaistu komista, marista, mordvasta, tšuvassista, lyydistä, inkeroisesta, vatjasta ja liivistä. Uudentyyppisiä kieliopillisia sanakirjoja edustavat udmurttilais–englantilais–suomalainen sanakirja sekä tundranenetsin morfologinen sanakirja.

Osa sanakirjoista julkaistaan yhteistyössä Kotimaisten kielten keskuksen kanssa.

Painetun kirjan ISSN 0356-5769

Kaikki kirjat

XXXII

Tscheremissisches Wörterbuch

Arto Moisio, Sirkka Saarinen
2023-10-27