Marin kirjakielten termistön kehitys 1920- ja 1930-luvulla: Elollista luontoa tutkivat tieteet

Kirjoittajat

Arto Moisio
Turun yliopisto
Oleg Sergejev
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, Йошкар-Ола
Nadežda Krasnova
Марийский государственный универcитет, Йошкар-Ола
Jorma Luutonen
Turun yliopisto

Avainsanat:

marin kieli, sanasto, terminologia, sananmuodostus, neologismit, luonnontieteen sanasto, kielipolitiikka

Tiivistelmä

Marilaiset saivat 1920-luvun Neuvostoliitossa mahdollisuuden vapaasti kehittää kirjakieltään. Reilun vuosikymmenen aikana luotiin eri tieteenaloja varten runsaasti termistöä, jota hyödynnettiin marinkielisissä oppikirjoissa. Poliittinen tilanne kuitenkin muuttui 1930-luvun lopussa, ja marin kielen omapohjainen kehittyminen katkesi. Marilaiset termit korvattiin venäjänkielisillä vastineillaan. 

Tämä teos on ensimmäinen laaja ja yksityiskohtainen tutkimus marin kielten 1920- ja 1930-luvun sanastonkehittelyn tuloksista. Elollista luontoa tutkivien tieteiden termistöä on kirjassa kuvattu syvällisesti tieteenalojen käsitteistä lähtien. Lisäksi on kartoitettu niitä morfologisia ja semanttisia keinoja, joiden avulla uusia sanoja muodostettiin.

Teos sisältää yleistajuisen johdannon marien ja heidän kirjakieltensä historiaan. Näin kirja soveltuu paitsi kielentutkijoiden myös kaikkien marin kielestä kiinnostuneiden käyttöön.

Marin kirjakielten termistön kehitys 1920- ja 1930-luvulla: Elollista luontoa tutkivat tieteet

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-18

Painetun kirjan ISSN

0355-0230

Tietoja saatavilla olevasta julkaisumuodosta: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-952-7262-24-5

Tietoja saatavilla olevasta julkaisumuodosta: Painettu

Painettu

ISBN-13 (15)

978-952-7262-23-8

Fyysiset mitat