August Ahlqvist's wogulische Sprachtexte nebst Entwurf einer wogulischen Grammatik

Kirjoittajat

Yrjö Wichmann

Tiivistelmä

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia VII

Tiedostolataukset

Julkaistu

1894-01-01

Painetun kirjan ISSN

0355-0230