Venäjänlapin konsonanttien astevaihtelu Koltan, Kildinin ja Turjan murteiden mukaan

Kirjoittajat

Toivo Itkonen

Tiivistelmä

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia XXXIX

Tiedostolataukset

Julkaistu

1916-01-01

Painetun kirjan ISSN

0355-0230