Phonetik und Lautlehre des Inarilappischen. I. Beobachtungsphonetik und deskriptive Lautlehre. Erste Lieferung

Kirjoittajat

Frans Äimä

Tiivistelmä

Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia XLII

Tiedostolataukset

Julkaistu

1918-01-01

Painetun kirjan ISSN

0355-0230