Tupo ja media: Talous- ja työmarkkinapoliittisen julkisuuden toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä

Kansikuva Tupo ja media.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Esa Reunanen
Tampereen yliopisto
Jari Väliverronen
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0002-5198-6493

Avainsanat:

tulopolitiikka, työmarkkinat, talouspolitiikka, julkisuus, media, medioituminen, journalismi, sanomalehdet, uutisointi, historia, Suomi, sisällönanalyysi (tutkimusmenetelmät)

Tiivistelmä

Teoksessa kuvataan, millainen julkisen politikoinnin areena Helsingin Sanomissa rakentui kolmessa merkittävässä työmarkkinatapauksessa ja miten tämä areena tuki tai horjutti sopimusten syntyä ja osapuolten asemaa. Tarkasteltavina ovat vuonna 1968 solmittu Suomen ensimmäinen varsinainen tulopoliittinen sopimus (Liinamaa 1) sekä Esko Ahon ja Juha Sipilän hallitusten yritykset niin sanotuiksi ”yhteiskuntasopimuksiksi” vuosina 1991 ja 2015. Tutkimuksen kohteena olevista jutuista tunnistetaan muutoksia ja pysyvyyksiä, jotka liittyvät niin tulopolitiikan puhetapoihin, julkisen argumentoinnin tapoihin kuin median/journalismin toimintaan. Nämä sisällönanalyysin näkökulmat havainnollistavat kirjassa esitettäviä politiikan medioitumista koskevia teoreettisia ideoita. Päätöksenteon korporatistisia ja pluralistisia piirteitä analysoimalla kirja avaa näkymän siihen, miten hallituksen, työmarkkinajärjestöjen ja median suhde on eri vuosikymmeninä julkisuudessa asettunut.

Teos on saatavilla painettuna mm. Booky.fi ja Adlibris -verkkokirjakaupoista.

Sisällys

1 Johdanto
2 Kilpailukykyä ja edunvalvontaa
3 Kolmikanta avautuu julkisuuteen
4 Referoinnista tarinointiin
5 Talous- ja työmarkkinapolitiikan medioituminen kolmella vuosikymmenellä
Lähteet
Liite 1: Aineistot, menetelmät ja reliabiliteetti

Kansikuva Tupo ja media.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-02-24