Tilintarkastus ja evaluaatio: Talouden ja sääntelyn vuoropuhelu

Tilintarkastus ja evaluaatio kansi.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Janne Ruohonen (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0002-9134-2799
Lili-Anne Kihn (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0002-6955-4568
Lasse Oulasvirta (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0003-4195-1331
Elisa Veikkola (toim.)
Tampereen yliopisto

Avainsanat:

tilintarkastus, tilintarkastajat, arviointi, raportointi, tilinpäätös, valvonta, kirjanpito, laatu, julkinen talous, yritykset, julkinen sektori, johtaminen, pörssiyhtiöt, kestävyysraportointi

Tiivistelmä

Kokoomateoksessa syvennytään tilintarkastuksen, arvioinnin ja omistajaohjauksen ajankohtaisiin ilmiöihin ja kysymyksiin.

Tarkastuksen ulkoinen toimintaympäristö – talouselämä, yritystoiminta ja sääntely-ympäristö – muuttuu jatkuvasti. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja muiden kestävyysongelmien torjunta keskeisenä megatrendinä on tuonut yritysvastuun liiketoiminnan keskiöön. Kestävyysongelmien ja muiden kriisien ratkaisu korostaa myös vaatimuksia julkisten varojen vastuullisesta käyttämisestä ja tasapainosta.

Teos sisältää 17 alan asiantuntijan laatimaa artikkelia. Teoksessa käsitellään ajankohtaisia ilmiöitä käytännönläheisesti, mutta vahvasti tieteelliseen tutkimustietoon nojautuen. Kokoomateos on monitieteinen, sillä tarkasteltavat kysymykset ovat paitsi yksityisen ja julkisen sektorin rajan ylittäviä, myös tieteenalarajat ylittäviä. Teoksen tarkastelussa yhdistyvät empiirinen, käsiteanalyyttinen ja oikeudellinen tutkimusote. Kirjassa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa yritysten vastuullisuusraportoinnin varmentaminen, tilintarkastuksen laatu, tilintarkastajan lausunnon antamistehtävät sekä tilintarkastustutkimus. Lisäksi teoksessa tarkastellaan useita arvioinnin ja omistajaohjauksen teemoja, kuten koronajohtamista pandemiakriisissä ja korkeakoulujen laadunarviointia. Teoksessa käsitellään myös julkisen talouden tasapainoisuuden valvontaa ja kuntayhtiöiden omistajaohjausta.

Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

Luvut

Tilintarkastus ja evaluaatio kansi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-08-15