Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa

Kansikuva Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Lili-Anne Kihn (toim.), Tampereen yliopisto; Lasse Oulasvirta (toim.), Tampereen yliopisto; Janne Ruohonen (toim.), Tampereen yliopisto; Jaakko Rönkkö (toim.), Tampereen yliopisto; Matti Urpilainen (toim.), Tampereen yliopisto; Jani Wacker (toim.), Tampereen yliopisto

Avainsanat:

tilintarkastus, yksityinen sektori, yritykset, yhtiöt, julkinen sektori, kunnat, tietokoneavusteisuus, laatu, valvonta, tarkastus, sisäinen tarkastus, arviointi, oikeudellinen sääntely, standardit, tilintarkastajat, tarkastuslautakunnat, tilintarkastuskertomukset, tilinpäätös

Tiivistelmä

Teoksessa syvennytään yhteiskunnallisesti tärkeisiin tarkastuksen, arvioinnin ja valvonnan kysymyksiin, jotka ovat muuttuneet ja joihin on odotettavissa monia muutoksia 2020-luvulla.

Toimintaympäristön muutokset muovaavat koko ajan alan kontekstia ja sääntely-ympäristöä. Samalla kehittyvät myös alan toimijoiden käsitykset tarkoituksenmukaisimmista toimintatavoista. Ala ja sen toimijat elävät siis monessa suhteessa voimakkaassa murroksessa. Koronaviruspandemia on esimerkki murroksesta, joka on asettanut tarkastusalan, organisaatioiden sisäisen valvonnan järjestelmät sekä arvioinnin uudenlaisten haasteiden ja yhteiskunnallisten vaatimusten eteen.

Tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin ajankohtaisia ilmiöitä tarkastellaan teoksen viidessätoista artikkelissa käytännönläheisesti mutta myös vahvasti tieteelliseen tutkimustietoon nojautuen. Kokoelma on monitieteinen, koska tarkasteltavat kysymykset ovat paitsi yksityisen ja julkisen sektorin rajan ylittäviä, myös tieteenalarajat ylittäviä. Siinä yhdistyvät empiirinen, käsiteanalyyttinen ja oikeudellinen tutkimusote. Kirjassa käsiteltäviä teemoja ovat mm. hallinnon tarkastuksen haasteet, tilintarkastuksen valvonnan toimivuus, tilintarkastuksen standardien skaalautuminen, tilintarkastustutkimus ja useita arvioinnin teemoja, mm. VTV:n tuloksellisuusarvioinnin strategia sekä arviointiajattelun paradigmamuutos. Teos soveltuu esimerkiksi tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisille, opiskelijoille ja tutkijoille.

Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

Sisällys
 • Tarkastus, arviointi ja valvonta murrosajan tutkimuskohteina / Lili-Anne Kihn, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen, Jaakko Rönkkö, Matti Urpilainen ja Jani Wacker
 • Tietokoneavusteiset tarkastusmenetelmät tilintarkastuksessa: Systemaattinen kirjallisuusanalyysi / Lili-Anne Kihn ja Joni Härkönen
 • Tilintarkastuksen laatu: Johdon omistusosuuden ja hallituksen rakenteen rooli yksityisesti omistetuissa yrityksissä / Hannu Ojala, Markus Mättö ja Mervi Niskanen
 • Liiketoiminnan jatkamisedellytysten arviointi tilintarkastuksessa: ISA-standardit, vastuukysymykset ja raportointimallit / Matti Urpilainen ja Sakke Vehkakoski
 • Tilintarkastaja yrityksen johdon liiketoimintapäätösten tarkastajana / Janne Ruohonen
 • Osakeyhtiölain apporttisääntely ja siihen liittyvä tilintarkastajan lausunto: Sääntelyn uudistamismahdollisuuksien analysointia / Veikko Vahtera
 • Kunnallista tilintarkastusta koskeva tutkimus Pohjoismaissa 2000-luvulla / Hannu Ojala, Asko Uoti, Jani Saastamoinen, Jaana Kettunen ja Jarkko Pesu
 • Luottamusta vai valvontaa? Tapaustutkimus OKM:n valtionavustusten valvonnan kehittämisestä / Mikko Lilja, Lasse Oulasvirta ja Jaakko Rönkkö
 • Valtiontuet ja niiden valvonta Euroopan unionissa / Jani Wacker
 • Kuntien tilinpäätöskäytännöt murroksessa: EPSAS-standardien potentiaaliset vaikutukset rahoitusleasingsopimuksella hankittujen omaisuuserien tilinpäätöskäsittelyyn suomalaissa kunnissa / Jaakko Rönkkö ja Veera Anttila
 • Hybridien hallinta ja arvonluonti / Jan-Erik Johanson ja Jarmo Vakkuri
 • Tuomarista maailmanparantajaksi: Arvioinnin muuttuva rooli kompleksisessa maailmassa / Petri Uusikylä, Kirsi Hyytinen ja Mari Räkköläinen
 • Sisäinen tarkastus osana corporate governancea / Kaarina Sinersalo, Sari Ojala, Sirpa Rinne, Riikka Koivunen, Niina Sipiläinen, Maliina Hakala-Kivinen ja Hannele Malin
 • Arvioita ja kokemuksia lautakuntamuotoisesta työskentelystä tilintarkastajien hyväksymisessä ja valvonnassa pääosin yksityisellä sektorilla / Pasi Horsmanheimo
 • Tarkastuslautakunnan haasteet kuntapalvelujen tuloksellisuuden arvioinnissa / Tarja Saarelainen ja Erja Viitala
Kansikuva Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-08-18