Sosiaali- ja terveysalan innovaatioekosysteemit

Kansikuva Sosiaali- ja terveysalan innovaatioekosysteemit.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Pasi-Heikki Rannisto (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0009-0004-9762-932X
Ulriika Leponiemi (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0009-0003-1663-7911
Nadja Nordling (toim.)
Pirkanmaan liitto
https://orcid.org/0000-0003-3486-3253
Jari Kolehmainen (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0002-9229-3650

Avainsanat:

sosiaali- ja terveysala, johtaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, yhteiskehittäminen, TKIO-toiminta, palvelujärjestelmät, innovaatiotoiminta, Suomi

Tiivistelmä

Julkisen sektorin sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää kehitetään useiden samanaikaisten haasteiden ristipaineessa. Näitä ovat esimerkiksi niukat taloudelliset resurssit, hoito- ja hoivavelka, väestön ikääntymisen myötä kasvava palvelutarve sekä työvoimapula. Pelkkä reaktiivinen toiminta ei riitä, vaan ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista systeemistä muutosta.

Ekosysteemiperustainen lähestymistapa mahdollistaa osaamisen ja resurssien yhdistämisen tavalla, joka luo arvoa niin toimijoille kuin yhteiskunnalle. Olennaisen tärkeää on koota ja tulkita tietoa yhdessä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä oppilaitosten ja yliopistojen kesken. Julkisten palvelujen tuottaminen ja kehittäminen onkin siirtynyt kohti yhteiskehittämistä ja monituottajamalleja, jolloin muodostuu monipuolisia ekosysteemejä.

Tässä teoksessa tarkastellaan innovaatioekosysteemin käsitteenmäärittelyä, toimintamallien muodostamista ja tavoitteiden asettamista. Teos keskittyy siihen, mitä ekosysteemikehittäminen merkitsee sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa sekä miten sote-innovaatioekosysteemi voi parhaimmillaan toimia. Lisäksi artikkeleissa käsitellään ekosysteemimäisen toiminnan haasteita.

Teos tarjoaa katsauksen uudenlaisiin ekosysteemikehittämisen tutkimusilmiöihin ja -menetelmiin, jotka huomioivat niin yhteiskunnallisten ongelmien monitahoisuuden kuin kontekstien ja ratkaisujen vaikutukset.

Luvut

Kansikuva Sosiaali- ja terveysalan innovaatioekosysteemit.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-11-30