Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa: Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia

Kansikuva Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Tero Autio (toim.)
Tampereen yliopisto
Liisa Hakala (toim.)
Helsingin yliopisto
Tiina Kujala (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0002-7324-5944

Avainsanat:

koulutus, opetussuunnitelmat, sivistys, tieto, koulutuspolitiikka, yliopistot, korkea-asteen koulutus, korkeakoulupolitiikka, kasvatushistoria, kasvatustavoitteet, varhaiskasvatus, kokonaisopetus, katsomusaineet, taidekasvatus, monilukutaito

Tiivistelmä

Tämä kokoomateos jatkaa keskustelua, joka käynnistyi vuonna 2017 julkaistussa ensimmäisessä suomenkielisessä opetussuunnitelmatutkimusta käsittelevässä teoksessa, Opetussuunnitelmatutkimus: Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Teoksen 14 vertaisarvioitua artikkelia jakaantuvat neljään teemakokonaisuuteen, joiden merkittävin yhteinen nimittäjä on huoli saksalais-pohjoiseurooppalaisen Bildung/Didaktiikka -opetussuunnitelmatradition ajautumisesta entistä ahtaammalle oppimisteorioiden jäsentämän, taitoihin ja kompetensseihin rajoittuvan, näennäisesti epäpoliittisen angloamerikkalaisen curriculum-opetussuunnitelmatradition ja sen poliittisen aisaparin, uusliberalismin, puristuksessa.

Sisällys

Johdanto

Osa I: Tieto ja sivistys antiikista globaaliin

Klassisesta sivistyksestä ihmisyyden, kasvatuksen ja hyvän elämän perustana / Sauli Salmela
Mikä tieto on kaikkein tärkeintä? Herbert Spencer ja elämää myötäilevä opetussuunnitelma / Antti Saari & Esko Harni
Kestävyystietoinen elämänorientaatio pedagogisena päämääränä / Raisa Foster, Arto O. Salonen & Sami Keto
What happen to (curriculum) critical theory? The need to go above and beyond neoliberal rage without avoiding it / João M. Paraskeva

Osa II: Opetussuunnitelmapolitiikan historiallisia ja ajankohtaisia painotuksia

Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmatradition muotoutuminen Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle / Eeva-Leena Onnismaa & Maiju Paananen
Opetussuunnitelma kansallisena ja paikallisena ohjausvälineenä / Erja Vitikka & Marjo Rissanen
Selkeät tavoitteet, hallittu opetus: Opetussuunnitelma-ajattelun tavoitediskurssien historiaa / Antti Saari

Osa III: Tiedonaloja ajassa

Kokonaisopetus yleissivistävän oppimisen edistäjänä / Kauko Komulainen & Mari Leijamaa
Taidekasvatus ja monilukutaito / Martina Paatela-Nieminen & Reijo Kupiainen
Katsomuskasvatuksen yhteiskunnallinen tehtävä: Välineitä vai toisin ajattelua? / Saila Poulter

Osa IV: Korkeakoulupolitiikka muutoksessa

Kiihdyttävä yliopisto / Kristiina Brunila
The knowledge-competence tension in the context of the European university curriculum restructuring: The case of Lithuania / Rūta Petkutė
Opetussuunnitelma-ajattelu ja -käsitykset korkeakoulututkimuksessa / Johanna Annala, Jyri Lindén & Marita Mäkinen
Osaamisperustaisuuden rakentuminen ammattikorkeakoulussa: Opetussuunnitelmateoreettista jäsentelyä / Tiina Laajala

Kansikuva Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-12-16