Narratives of Fear and Safety

Kansikuva narratives of fear and safety.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Kaisa Kaukiainen (toim.), Helsingin yliopisto; Kaisa Kurikka (toim.), Turun yliopisto; Hanna Mäkelä (toim.), University of Tartu; Elise Nykänen (toim.), Helsingin yliopisto; Sanna Nyqvist (toim.), Helsingin yliopisto; Juha Raipola (toim.), Tampereen yliopisto; Anne Riippa (toim.), Helsingin yliopisto; Hanna Samola (toim.), Tampereen yliopisto

Avainsanat:

vertaileva kirjallisuudentutkimus, narratiivisuus, kaunokirjallisuus, elokuvataide, aiheet, pelko, turvallisuus, traumat, katastrofit, dystopiat, ekokritiikki, sarjakuvat

Tiivistelmä

Kaksikielinen kokoomateos tarkastelee pelon ja turvallisuuden dynamiikkaa ja kulttuurisia merkityksiä kirjallisuudessa ja muissa medioissa. Englannin- ja ranskankieliset artikkelit tarjoavat tuoreita, kulttuurien rajat ylittäviä tulkintoja pelon ja turvallisuuden teemoista sekä tuottavat uutta tietoa kertomuksen eri lajeille ominaisista tavoista luoda kuvitteellisia maailmoja. Teos osoittaa, kuinka tärkeää pelon ja turvallisuuden esitysten tutkiminen on, jotta voisimme ymmärtää ilmastokriisien kaltaisia globaaleja uhkia ja niiden vaikutuksia tulevaisuuteen.

Teoksen pääteemoja lähestytään kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen menetelmin uusimpien tutkimussuuntien, muun muassa affekti- ja riskiteorian, lähtökohdista. Useat artikkelit ammentavat sukupuolen ja trauman tutkimuksesta kartoittaessaan kollektiivisia pelkoja ja aggressioita, jotka uhkaavat yksilöiden elämää ja heidän mahdollisuuksiaan löytää keinoja selviytyä pelon tunteiden kanssa. Pelon ja turvallisuuden tematiikkaan keskittyvät myös artikkelit, joissa analysoidaan menneisyyden uudelleen kertomista vanhojen myyttien adaptaatioiden näkökulmasta.

Monet teoksen artikkeleista käsittelevät tällä hetkellä suosittuja apokalyptisia ja dystooppisia kertomuksia. Dystopiat eivät keskity pelkästään totalitarismin, teknokratian tai ekologisten katastrofien kaltaisiin tulevaisuudenuhkiin, vaan tutkivat myös vaihtoehtoisia olemisen tapoja, jotka syntyvät poliittisen vastarinnan seurauksena.

Teos on saatavilla painettuna mm. Booky.fi ja Adlibris -verkkokirjakaupoista.

Kansikuva narratives of fear and safety.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-08-26