Leading Change in a Complex World: Transdisciplinary Perspectives

Kansikuva Leading Change.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Anni Kangas (toim.), Tampereen yliopisto; Johanna Kujala (toim.), Tampereen yliopisto; Anna Heikkinen (toim.), Tampereen yliopisto; Antti Lönnqvist (toim.), Tampereen yliopisto; Harri Laihonen (toim.), Tampereen yliopisto; Julia Bethwaite (toim.), Tampereen yliopisto

Avainsanat:

muutosjohtaminen, johtajuus, muutos, yhteiskunnallinen muutos, kompleksisuus, kaupungistuminen, digitalisaatio, organisaatiot, yritykset

Tiivistelmä

Leading Change in a Complex World : Transdisciplinary Perspectives on poikkitieteellinen kirja, joka tarjoaa johtajille, johtajuuden tutkijoille sekä opiskelijoille työkaluja monimutkaisissa ja kytköksisissä ympäristöissä suunnistamiseen. Kirjassa esitellään analyyttinen viitekehys, joka rakentuu kompleksisuuden, relationaalisuuden ja dynaamisen muutoksen käsitteiden ympärille. Kirjan luvuissa näitä käsitteitä hyödynnetään yhteiskunnan, organisaatioiden, politiikan sekä liike-elämän ilmiöiden analyysiin. Luvut käsittelevät esimerkiksi globaalin turvallisuusympäristön muutosta, kaupungistumista, työvoiman ikääntymistä sekä valtioiden ja yritystoiminnan suhdetta. Johtajuutta tarkastellaan niin valtionjohdon kuin yhteiskunnallisten sidosryhmien toiminnan kautta. Muutoksen mahdollisuuksien tarkastelussa huomio kiinnittyy esimerkiksi megatrendeihin, muuttuviin globaaleihin valtablokkeihin, kulutuskäytäntöihin sekä kiertotalouden mahdollisuuksiin.

Kansikuva Leading Change.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-02-05