Käyttöliittymä vaaleihin: Tutkimus vaalikoneista kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista

Kansikuva Käyttöliittymä vaaleihin.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Sami Borg
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0002-1066-6039
Kari Koljonen
Tampereen yliopisto

Avainsanat:

vaalikoneet, käyttö, äänestäminen, vaalit, presidentinvaalit, eduskuntavaalit, media, uutisointi, poliittinen journalismi, Suomi

Tiivistelmä

Vaalikoneilla on Suomessa yli 20 vuoden historia. Suurin osa suomalaisista vaalikoneista on median toteuttamia ehdokasvaalikoneita. Niiden merkitys vaalitiedon lähteenä on kohonnut maassamme merkittäväksi lähes kaikissa äänioikeutettujen ikäryhmissä. Nuorimmille äänestäjille vaalikoneet ovat jo merkittävin äänestyspäätösten tietolähde.

Teos tarjoaa ajantasaisen ja kattavan kuvan vaalikoneiden nykyisestä asemasta suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä ja viestintäkentässä. Uusia tutkimuksellisia näkökulmia ovat vaalikonejournalismi sekä ehdokkaiden näkemykset vaalikoneista. Tutkimusaineisto koostuu valitsijakyselyistä, vaalikoneiden analyysista, vaalikoneita koskevista uutisista sekä ehdokkaiden, kampanjavastaavien ja vaalikoneiden tekijöiden haastatteluista. Kirja lähestyy vaalikoneita erilaisista demokratianäkökohdista ja pohtii laajasti myös vaalikoneiden kehittämismahdollisuuksia.

Teos on saatavilla painettuna verkkokirjakaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com)

Sisällys

1 Johdanto
2 Vaalikoneiden suosio, kohderyhmät ja laatukriteerit
3 Vaalikoneiden kirjo kaksissa vaaleissa
4 Vaalikoneista aineksia vertailuihin ja tukea tentteihin ja henkilöjuttuihin
5 Presidentinvaalin päiväjärjestys ja vaalikoneiden agendat
6 Vaalikoneiden käyttömäärät ja käyttötavat sekä mielipiteet vaalikoneista
7 Vaalikoneiden vaikutukset äänestyspäätöksiin
8 Ehdokasnäkökulma vaalikoneisiin
9 Suomalaiset vaalikoneet ja vaalikonejournalismi 2020-luvulla
Lähteet
Liitteet

Kansikuva Käyttöliittymä vaaleihin.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-11-10