Disciplinary Struggles in Education

Kansikuva Disciplinary struggles in education.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Anja Heikkinen (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0002-7208-0797
Jenni Pätäri (toim.)
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0002-4097-2029
Gabriele Molzberger (toim.)
University of Wuppertal

Avainsanat:

kasvatus, kasvatustiede, aikuiskasvatus, ammattikasvatus, korkea-asteen koulutus, kasvatusfilosofia, tieteenalat, oppihistoria, kuri, valta, monikulttuurisuus, yliopistot, vertaileva kasvatustiede, kansainvälinen vertailu

Tiivistelmä

Kirja käsittelee kasvatuksen disiplinaarisia kiistoja kolmesta näkökulmasta. Ensimmäisen osan artikkelit analysoivat kasvatuksen disiplinaarista luonnetta käytäntönä ja instituutioina. Toisessa osassa kohteena on teoriaa ja käytäntöä välittävän kasvatustiedon oikeutus. Kolmannessa osassa pohditaan kasvatuksen päämääriä ja tarkoituksia, jotka ovat kriittisiä sitä koskevien disiplinaaristen kiistojen ymmärtämisen kannalta. Vaikka kirjoitukset kohdistuvat kasvatuksen eri muotoihin, aikakausiin ja konteksteihin, ne tarjoavat aineksia myös yleisempään keskusteluun kasvatuksen eklektisistä ja vaihtelevista teorioista ja käytännöistä.

Kansikuva Disciplinary struggles in education.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-06-26