A Critical Evaluation of Individualism, Collectivism and Collective Action

Kansikuva A Critical Evaluation.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Tuomo Rautakivi
Royal University of Phnom Penh
https://orcid.org/0000-0003-2313-9403
Ritthikorn Siriprasertchok
Burapha University
https://orcid.org/0000-0002-7215-0265
Harri Melin
Tampereen yliopisto
https://orcid.org/0000-0003-3203-9228

Avainsanat:

ammattiyhdistystoiminta, kansainvälinen vertailu, kollektiivinen toiminta, individualismi, kollektivismi, ammattiyhdistykset, yhteistyö, poliittinen osallistuminen, luottamus, toimijuus, perheet

Tiivistelmä

Tämän vertailevan tutkimuksen tavoitteena on luoda syvempää ymmärrystä kollektivismista, ammattiyhdistystoiminnasta ja kyvystä luoda kollektiivista toimintaa käyttäen Suomea ja Kambodzhaa esimerkkeinä individualistisesta ja kollektivistisesta yhteiskunnasta.

Tutkimuksella on kaksi tavoitetta: 1) Tuottaa uutta tietoa ammattiyhdistysten, kollektiivisen toiminnan ja kollektivismin eri muotojen välisistä suhteista Kambodzhassa ja Suomessa. 2) Selittää, millä tavoin kollektivismin taso vaikuttaa ihmisten väliseen yhteistyöhön. Teoksessa tarkastellaan muun muassa poliittista osallistumista, perhearvoja, luottamusta yhteiskunnassa ja koettua kollektiivista tehokkuutta. Tutkimus perustuu Kambodzhasta ja Suomesta kerättyihin laajoihin kyselyaineistoihin.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on sosiologinen. Keskeinen analyysin väline on kulttuurinen toimijateoria (Cultural Agency Theory, CAT), joka mallintaa kollektiivisuuden tasoja ja kollektiivisia toimintoja. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi ammattiyhdistysten tutkimuksessa.

Tutkimuksen tulosten perusteella Kambodzhassa on paljon vaikeampaa luoda kollektiivista toimintaa perheyhteisön ulkopuolella kuin individualistisena pidetyssä Suomessa. Sekä poliittinen aktiivisuus että kollektiivinen toiminta on Suomessa aktiivisempaa kuin Kambodzhassa. Teos osoittaa, että kysymykset individualismista ja kollektiivisuudesta ovat paljon monimutkaisempia kuin yleisesti oletetaan.

Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

Kansikuva A Critical Evaluation.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-05-18

Kategoriat