Nostot

  • Sosiaali- ja terveysalan innovaatioekosysteemit

    UUTUUS: Sote-alalla tarvitaan kokonaisvaltaista systeemistä muutosta

    Nosto

    Ekosysteemiperustainen lähestymistapa mahdollistaa osaamisen ja resurssien yhdistämisen tavalla, joka luo arvoa niin toimijoille kuin yhteiskunnalle. Tässä teoksessa pohditaan, mitä ekosysteemikehittäminen merkitsee sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa sekä miten sote-innovaatioekosysteemi voi parhaimmillaan toimia.

    Lue lisää

Arvomme
Avoimuus, vaikuttavuus, vastuullisuus ja moniäänisyys.

Missiomme
Tampere University Press palvelee tiedeyhteisöä julkaisemalla laadukkaita tiedekirjoja. Tuomme vastuullisesti tuotettua, luotettavaa ja tutkittua tietoa kaikkien saataville sekä kotimaisilla kielillä että englanniksi.

Visiomme
Tampere University Press on taloudellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla toimiva, arvostettu tiedekustantamo ja suunnannäyttäjä, jonka teokset tuovat uusia avauksia yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti tärkeisiin tutkimusaiheisiin.