Nostot

  • Moral Dimensions of Humour: Essays on Humans, Heroes and Monsters

    The many faces of humour

    Nosto

    'Throughout history, humanity found answers in archetypal concepts that have been prevalent in mythology, literature, and cultural narratives. We have crafted our moral compass using a diverse tapestry of revered heroes, godlike figures, and even monstrous embodiments, each deeply woven into our collective consciousness. It is here, in the grand landscape of life, that humour and our ability to enact, recognise, and interact through it with each other emerges as a powerful thread.'

    Lue lisää

Arvomme
Avoimuus, vaikuttavuus, vastuullisuus ja moniäänisyys.

Missiomme
Tampere University Press palvelee tiedeyhteisöä julkaisemalla laadukkaita tiedekirjoja. Tuomme vastuullisesti tuotettua, luotettavaa ja tutkittua tietoa kaikkien saataville sekä kotimaisilla kielillä että englanniksi.

Visiomme
Tampere University Press on taloudellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla toimiva, arvostettu tiedekustantamo ja suunnannäyttäjä, jonka teokset tuovat uusia avauksia yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti tärkeisiin tutkimusaiheisiin.