Religionsvetenskapliga skrifter 

Bokserien Religionsvetenskapliga skrifter gavs ut vid ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi mellan åren 1983 och 2008. Några nytryck av delar av serien har även utkommit senare. Som seriens redaktör fungerade professor Nils G. Holm. Serien kom till som en följd av ett konkret behov av kurslitteratur inom ämnet religionsvetenskap och angränsande områden. I serien ingår följaktligen många böcker som fungerat som kursböcker vid olika universitet och högskolor runt om i Norden, bl.a. Religionspsykologins grunder, Judendomen i ljuset av dess högtider och Metodkompassen: kulturvetarens metodbok 

I serien utgavs även ny forskning, bl.a. avhandlingar pro gradu med teman som kunde intressera en bredare publik, projektrapporter, monografier och samlingsverk kring aktuella frågeställningar inom religionsforskningen. Många prominenta nordiska forskare har gett ut verk i serien och serien var länge ett viktigt forum för forskning om religion på svenska. I serien har även getts ut en del litteratur på engelska och finska.  

Religionsvetenskapliga skrifter finns inte längre i tryck, men intresset för flera delar av serien är fortfarande stort. För att ge alla intresserade tillgång till serien beslöt Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i samråd med professor emeritus Nils G. Holm, ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi och författarna att digitalisera delar av serien och publicera dem open access i Edition.fi. Donnerska institutet ansvarar för den digitaliserade versionen av serien.  

De böcker i serien du hittar här har valts ut för att de fortfarande är i aktivt bruk och är aktuella för både forskning och undervisning. Om du inte hittar den bok i serien du söker bland de digitaliserade verken kan du ta kontakt med Donnerska institutet. Vi digitaliserar även gärna andra delar i serien.