Människans symboliska verklighetsbygge: En psykofenomenologisk studie

Downloads

Authors

Nils G. Holm
Åbo Akademi

Keywords:

Religionspsykologi, Symboler, Rollteori, Djuppsykologi, Objektrelationsteori, Helighet

Synopsis

I boken presenterar professor Nils G. Holm sin religionspsykologiska syn på religionen och dess centrala fenomen. Helighetsbegreppet, som under särskilt 1900-talet spelat en stor roll inom religionsvetenskapen, står i fokus. I volymen lyfts även fram en del psykologiska teorier, framförallt socialpsykologiska studier där inlärningsteori ingår och djuppsykologin i form av objektrelationsteori. Sammantaget utgör det här en ny syn på religion som Holm kallar psykofenomenologisk. Med fenomenologi menas här en beskrivning och jämförelse av religionernas viktigaste element och delar. Det här sker ur ett religionspsykologiskt perspektiv och religiösa företeelser får i volymen en psykologisk belysning. Centralt blir begreppet symbol som bär fram verklighetsaspekter som inte kan uttryckas på andra sätt.  

Downloads

Published

2006-01-01

Online ISSN

2814-5216

Print ISSN

0780-1270