Donner Institute https://edition.fi/donnerinstitute <p>Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning är ett privat forskningsinstitut i anslutning till <a href="https://stiftelsenabo.fi/" rel="noopener">Stiftelsen för Åbo Akademi</a>. Vi samlar forskare, studerande och kulturaktiva och fungerar som en knutpunkt för forskning om religion och kultur i Finland och i Norden. Vi arbetar för att stärka forskningens synlighet och skapa utrymmen där ny kunskap kan födas.</p> <p>The Donner Institute for Research into Religion and Culture is a private research institute connected to <a href="https://stiftelsenabo.fi/" rel="noopener">the Åbo Akademi University Foundation</a>. We gather researchers, students and cultural agents and provide a meeting point for research on religion and culture in Finland and in the Nordic countries. We work to strengthen the visibility of research and create spaces where new knowledge can be born.</p> en-US Donner Institute <div class="row"> <div class="row"> <h2><span class="cc-license-title">Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell</span> <span class="cc-license-identifier">(CC BY-NC-ND 4.0)</span></h2> </div> </div> Religionshistoria https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/416 <p><span class="TextRun SCXW148858075 BCX9" lang="SV-SE" xml:lang="SV-SE" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">I b</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">oken </span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">presenterar professor Nils G. Holm en</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9"> introduktion till det religionshistoriska studie</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">t. Fokus ligger på nulevande religioner,</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9"> moderna förhållanden och levnadssätt i olika kulturer</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">, men boken ger även en inblick i forntida religioner. </span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">Bokens delkapitel </span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">fokuserar på</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9"> judendomen, kristendomen, islam, </span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">hinduismen, buddhismen, jainismen och sikhismen. Volymen innehåller även kapitel om kinesisk religion, Japans religioner och </span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">skriftlösa folks religioner. </span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">För att det religionshistoriska studiet ska vara så fylligt som möjligt bör man förutom att läsa om religioner o</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">ckså</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9"> läsa </span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">de olika religiösa traditionernas heliga skrifter. </span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">I boken återfinns e</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">tt</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9"> rikt antal utdrag</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9"> ur olika religiösa traditioners centrala texter</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9"> i form av citat från tidigare samlingar. </span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9">De här textavsnitten tillför</span><span class="NormalTextRun SCXW148858075 BCX9"> ytterligare en dimension i förståelsen för dagens levande religiösa traditioner.</span></span><span class="EOP SCXW148858075 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Nils G. Holm Copyright (c) 2017 Nils G. Holm https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2017-01-01 2017-01-01 Religiös och sekulär judendom i modern tid https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/408 <p><span class="TextRun SCXW49661412 BCX9" lang="SV-FI" xml:lang="SV-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">Identitet och självdefini</span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">e</span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">ring</span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9"> är central</span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">t</span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9"> inom judendomen. I den här boken presenterar docent Svante Lundgren</span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9"> sex olika uppfattningar om vad det betyder att vara jude idag </span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">–</span> <span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">uppfattningar som engagerat och entusiasmerat miljoner judar sedan 1800-talet. </span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">Det är fråga om tre religiösa rörelser, de etablerade samfunden reform-, ortodox och</span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9"> konservativ judendom</span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9"> och tre sekulära </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW49661412 BCX9">judendomar</span> <span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">s</span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">om är eller har varit av stor betydelse. De </span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">tre senare är i grunden sekulära, men går att kombinera med religion. De här är </span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">judisk socialism, sionism och förintelsens och förlossningens judendom. </span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">I det avslutande kapitlet</span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9"> begrundas frågan om det finns en gemensam nämnare, en judiskhet </span><span class="NormalTextRun SCXW49661412 BCX9">bortom alla de faktorer som splittrar.</span></span><span class="EOP SCXW49661412 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Svante Lundgren Copyright (c) 2013 Svante Lundgren https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2013-01-01 2013-01-01 Människans symboliska verklighetsbygge https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/277 <p><span class="TextRun SCXW79617459 BCX9" lang="SV-SE" xml:lang="SV-SE" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW79617459 BCX9">I boken presenterar professor Nils G. Holm sin religionspsykologiska syn på religionen och dess centrala fenomen. </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW79617459 BCX9">Helighetsbegreppet</span><span class="NormalTextRun SCXW79617459 BCX9">, som under särskilt 1900-talet spelat en stor roll inom religionsvetenskapen, står i fokus. I volymen lyfts även fram en del psykologiska teorier, </span><span class="NormalTextRun SCXW79617459 BCX9">framförallt</span><span class="NormalTextRun SCXW79617459 BCX9"> socialpsykologiska studier där inlärningsteori ingår och djuppsykologin i form av objektrelationsteori. Sammantaget utgör det här en ny syn på religion som Holm kallar </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW79617459 BCX9">psykofenomenologisk</span><span class="NormalTextRun SCXW79617459 BCX9">. Med fenomenologi menas här en beskrivning och jämförelse av religionernas viktigaste element och delar. Det här sker ur ett religionspsykologiskt perspektiv och religiösa företeelser får i volymen en psykologisk belysning. Centralt blir begreppet symbol som bär fram verklighetsaspekter som inte kan uttryckas på andra sätt.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW79617459 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Nils G. Holm Copyright (c) 2006 Nils G. Holm https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2006-01-01 2006-01-01 Metodkompassen https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/417 <p><span class="TextRun SCXW258771188 BCX9" lang="SV-FI" xml:lang="SV-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW258771188 BCX9">Metodkompassen är en metodbok avsedd för studerande i kulturvetenskaper. Den här läroboken är tänkt som stöd i samband med författandet av uppsatser på olika stadier och i olika kulturvetenskapliga ämnen med </span><span class="NormalTextRun SCXW258771188 BCX9">tyngdpunkt på folkloristik och religionsvetenskap</span><span class="NormalTextRun SCXW258771188 BCX9">. I boken presenteras olika kulturvetenskapliga forskningsmetoder, illustrerade med exempel, som kan bilda en utgångpunkt för en forskningsuppgift. </span><span class="NormalTextRun SCXW258771188 BCX9">Artiklarna är skrivna av lärare och forskarstuderande i </span><span class="NormalTextRun SCXW258771188 BCX9">folkloristik, religionsvetenskap och historia vid Åbo Akademi med syfte att på ett relativt lätti</span><span class="NormalTextRun SCXW258771188 BCX9">ll</span><span class="NormalTextRun SCXW258771188 BCX9">gängligt sätt pre</span><span class="NormalTextRun SCXW258771188 BCX9">sentera möjliga användbara metoder.</span></span><span class="EOP SCXW258771188 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Jan Svanberg Blanka Henriksson Nils G. Holm Kennet Granholm Lena Marander-Eklund Nils Erik Villstrand Ulrika Wolf-Knuts Camilla Asplund Ingemark Siv Illman Ruth Illman Maria Leppäkari Blanka Henriksson Lena Marander-Eklund Ruth Illman Copyright (c) 2004 Jan Svanberg, Blanka Henriksson, Nils G. Holm, Kennet Granholm, Lena Marander-Eklund, Nils Erik Villstrand, Ulrika Wolf-Knuts, Camilla Asplund Ingemark, Siv Illman, Ruth Illman, Maria Leppäkari; Blanka Henriksson, Lena Marander-Eklund, Ruth Illman https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2004-01-01 2004-01-01 Inledning till Gamla testamentet https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/371 <p><span class="TextRun SCXW58340280 BCX9" lang="SV-FI" xml:lang="SV-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW58340280 BCX9">Den här läroboken vill erbjuda teologistuderande och </span><span class="NormalTextRun SCXW58340280 BCX9">religionsvetare i allmänhet den grundläggande information de behöver för att förstå vad för en bok eller snarare boksamling G</span><span class="NormalTextRun SCXW58340280 BCX9">amla testamentet är. Boken har tre huvuddelar. I den första delen behandlas de moderna vetenskapliga metoderna som är förutsättningen för läsningen av Gamla testamentet som litteratur. I den andra delen framställs Israels historia och i synnerhet dess religionshistoria. Här belyses också de sociala och religiösa omständigheter under vilka de gammaltestamentliga böckerna har tillkommit. I den tredje delen behandlas de gammaltestamentliga böckerna för sig och en presentation av deras innehåll ges samtidigt som viktiga exegetiska </span><span class="NormalTextRun SCXW58340280 BCX9">tolkningsproblem</span><span class="NormalTextRun SCXW58340280 BCX9"> framstä</span><span class="NormalTextRun SCXW58340280 BCX9">lls.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW58340280 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Antti Laato Copyright (c) 2004 Antti Laato https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2004-01-01 2004-01-01 Religionspsykologins grunder https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/389 <p><span class="TextRun SCXW199469810 BCX9" lang="SV-SE" xml:lang="SV-SE" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">I boken</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> presenterar</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> professor Nils G. Holm</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> på ett enkelt och lättfattligt sätt </span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">de elementära grunderna inom religionspsykologin. </span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">Boken är</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> en</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> lärobok som går tillbaka</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> till den utveckling religionspsykologin fick i Sverige</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> från 1970-talet framåt. </span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">De flesta exemplen</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> i boken</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> hämtas ur det material som forskningen i Sverige fört fram. </span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">Kännetecknande för utvecklingen är en balansering av djuppsykologiska insikter med socialpsykologiska</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> synpunkter. Det här går tillbaka på centralgestalten </span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">Hjalmar Sundéns forskningsinsatser och pedagogiska gärning i Uppsala. </span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">I boken diskuteras vad </span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">religionspsykologi är och </span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">religion </span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">belyses</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> som social</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">t</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> fenomen, upplevelse </span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">och ur utvecklingspsykologiska och personlighetspsykologiska perspektiv.</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9"> Boken avslutas med ett kapitel om religion och </span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">mentalhälsa.&nbsp;</span><span class="NormalTextRun SCXW199469810 BCX9">&nbsp;&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW199469810 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Nils G. Holm Copyright (c) 2002 Nils G. Holm https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2002-01-01 2002-01-01 Judisk historia https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/343 <p><span class="TextRun SCXW40512689 BCX9" lang="SV-FI" xml:lang="SV-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW40512689 BCX9">Den här boken är a</span><span class="NormalTextRun SCXW40512689 BCX9">vsedd att tjäna som en introduktion till judisk historia och judiskt tänkande från biblisk tid till våra dagar. </span><span class="NormalTextRun SCXW40512689 BCX9">En framställning av judisk historia kan disponeras på många olika sätt. En fråga gäller vad man ska</span><span class="NormalTextRun SCXW40512689 BCX9"> fästa huvudvikten vid: </span><span class="NormalTextRun SCXW40512689 BCX9">judarnas politiska, kulturella eller religiösa arv. Även om de här aspekterna</span><span class="NormalTextRun SCXW40512689 BCX9"> i fråga om judendomen är nära förknippade har man i boken valt att lägga huvudvikten vid det religiösa. </span><span class="NormalTextRun SCXW40512689 BCX9">Det här motiveras med att boken vill fungera som en inledning för dem som studerar judendom inom ramen för</span><span class="NormalTextRun SCXW40512689 BCX9"> orientalistik, religionshistoria och teologi</span><span class="NormalTextRun SCXW40512689 BCX9">.</span> <span class="NormalTextRun SCXW40512689 BCX9">De olika kapitlen behandlar huvudmomenten i den judiska historien: </span><span class="NormalTextRun SCXW40512689 BCX9">Första templets tid (1020–587 f.v.t.), Andra templets tid (587 f.v.t. -70 e.v.t.), Den talmudiska tiden (70–640), Den klassiska tiden (640–1789), Emancipation och reform (1789-ca 1870), Antisemitism och sionism (ca 1870–1917), På väg mot förintelsen (1918–1945) och Återuppbyggnadens tid (1945–1995).</span></span><span class="EOP SCXW40512689 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Karl-Johan Illman Tapani Harviainen Copyright (c) 2002 Karl-Johan Illman, Tapani Harviainen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2002-01-01 2002-01-01 Suomen juutalaiset https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/424 <p><span class="TextRun SCXW249424633 BCX9" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW249424633 BCX9">Suomessa asuu toistatuhatta juutalaista. He ovat sopeutuneet saumattomasti yhteiskuntaan mutta samalla onnistuneet säilytt</span><span class="NormalTextRun SCXW249424633 BCX9">ämään oman uskontonsa ja kulttuurinsa. Millaisia he ovat? Kokevatko he olevansa</span><span class="NormalTextRun SCXW249424633 BCX9"> enemmän suomalaisia vaiko juutalaisia? Kuinka tunnollisesti he harjoittavat</span><span class="NormalTextRun SCXW249424633 BCX9"> uskontoaan? Noudattavatko he uskonnollista lakia? Viettävätkö he joulua</span><span class="NormalTextRun SCXW249424633 BCX9">? Ovatko he kokeneet Suomessa antisemitismiä? Kuinka he suhtautuvat Israelin valtioon? Näkevätkö he juutalaisuudella </span><span class="NormalTextRun SCXW249424633 BCX9">olevan tulevaisuutta maassamme? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tämä kirja pyrkii tarjoamaan vastauksen. Se perustuu laajaan Suomen </span><span class="NormalTextRun SCXW249424633 BCX9">juutalaisia</span><span class="NormalTextRun SCXW249424633 BCX9"> koskevaan ky</span><span class="NormalTextRun SCXW249424633 BCX9">selytutkimukseen, joka tehtiin vuonna 2001. Tällainen määrä</span><span class="NormalTextRun SCXW249424633 BCX9"> tietoa maamme vanhimman kansallisen vähemmistön uskosta, tavoista ja asenteista on nyt ensimmäistä kertaa koottuna yhteen kirjaan</span><span class="NormalTextRun SCXW249424633 BCX9">.</span></span><span class="EOP SCXW249424633 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Svante Lundgren Copyright (c) 2002 Svante Lundgren https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2002-01-01 2002-01-01 Bakom livshållningen https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/407 <p><span class="TextRun SCXW227885146 BCX9" lang="SV-FI" xml:lang="SV-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW227885146 BCX9">Boken består av en rad artiklar med fokus på människors livsåskådningar. Kurtén tar sin ansats i den livsåskådningsforskning som startade på 1960- och 70-talen i Sverige och som fortsatt i hela Norden efter det. Han diskuterar och försöker klargöra begrepp som hjälper oss att förstå människors sätt att orientera sig i tillvaron. En stor utmaning i de nordiska, s.k. moderna och sekulariserade, samhällena har varit (och är fortfarande på 2020-talet) att jämföra människors sätt att idag förstå sig själva med den religiöst färgade tradition som präglat Norden i många århundraden. I bokens olika artiklar prövar författaren olika sätt att tolka och förstå konkret material såsom djupintervjuer och skönlitteratur. Flera av framställningens mest centrala begrepp, ”självklara förutsättningar”, ”tillit”, ”metafysiskt kontra existentiellt” m.fl., skulle komma att prägla Kurténs forskning inom såväl religionsfilosofi som </span><span class="NormalTextRun SCXW227885146 BCX9">etik under</span><span class="NormalTextRun SCXW227885146 BCX9"> hela hans forskargärning. </span><span class="NormalTextRun SCXW227885146 BCX9">Hans praxisförankrade förståelse av livssyner distanserar sig från en mera substantiell tolkning på ett sätt som i senare religionsforskning lyfts fram bl.a. med begreppet ”</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW227885146 BCX9">lived</span><span class="NormalTextRun SCXW227885146 BCX9"> religion”.</span></span><span class="EOP SCXW227885146 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Tage Kurtén Copyright (c) 1997 Tage Kurtén https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 1997-01-01 1997-01-01 Belief and Beyond https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/427 <p><span class="TextRun SCXW178102284 BCX9" lang="EN-GB" xml:lang="EN-GB" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">In this book, docent </span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">Ilkka</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW178102284 BCX9">Pyysiäinen</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9"> attempts to show how religious doctrinal systems contain both a specific way of categorising reality and a way of calling this system of </span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">categori</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">s</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">ation</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9"> i</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">n</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9"> question.</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9"> This calling in question happens in so-called mysticisms. </span><span class="NormalTextRun AdvancedProofingIssueV2Themed SCXW178102284 BCX9">Some kind of mysticism</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9"> that</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9"> attempts to transcend the prevailing classificatory schemes, is</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9"> to be found in all religions with a highly developed doctrinal system. </span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">In the book no particular religious doctrinal system is analysed, instead</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9"> a general analysis of the notion of mysticism and of one especially important </span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">instance of religious categori</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">s</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">ation, the category of the sacred</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">, is</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9"> presented</span><span class="NormalTextRun SCXW178102284 BCX9">.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW178102284 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Ilkka Pyysiäinen Copyright (c) 1996 Ilkka Pyysiäinen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 1996-01-01 1996-01-01 Sundén's Role Theory https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/428 <p><span class="TextRun SCXW62838705 BCX9" lang="EN-GB" xml:lang="EN-GB" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">This comme</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">morative volume brings together articles in homage of</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> professor</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">Hjalmar</span> <span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">Sundén</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">. </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">Sundén’s</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> contribution</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">s</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> to the psychology of religion are today recognized virtually throughout the </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">world</span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">, but</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> are particularly important in the Nordic countries. </span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">Psychology of religion ow</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">es much to professor </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">Sundén</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> and so do many </span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">psychologists</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> of religion. This volume include</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">s</span> <span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">two parts. The articles in the first part are of a more personal </span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">character, </span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">focusing on personal encounters with </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">Sundén</span> <span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">(Owe Wikström) </span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">and descriptions of individual experiences</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> and the role of a pilgrim (Re</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">n</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">é </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">G</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">othóni</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">)</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">. The articles in the second part </span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">all relate to </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">Sundén’s</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> scholarly achie</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">vement</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">,</span> <span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">highlighting role theory and narrative psychology</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> (J. A. </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">Belzen</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">)</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">, </span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">role theory and symbolic interactionism</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> (</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">H. A. Alma and M. H. F. van </span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">Uden</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">)</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">, roles and religious experience</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> (</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">Hans </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW62838705 BCX9">Stifoss</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">-Hanssen)</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">,</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> and</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> religious symbolism and role taking</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> (Nils G. Holm)</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9">.</span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> </span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> </span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> </span><span class="NormalTextRun SCXW62838705 BCX9"> </span></span><span class="EOP SCXW62838705 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span></p> Nils G. Holm J. A. Belzen Owe Wikström René Gothóni H. A. Alma M. H. F. van Uden Hans Stifoss-Hanssen Copyright (c) 1995 Nils G. Holm, J. A. Belzen, Owe Wikström , René Gothóni, H. A. Alma, M. H. F. van Uden, Hans Stifoss-Hanssen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 1995-01-01 1995-01-01 Uppkomsten av Teosofiska Samfundet i Finland https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/415 <p><span class="TextRun SCXW27579532 BCX9" lang="SV-FI" xml:lang="SV-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">I boken tecknar docent Tore Ahlbäck </span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">Teosofiska </span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">S</span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">amfundets uppkomst i Finland i sina huvuddrag</span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">. Undersökningen inleds med ett kartläggande av </span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">hur teosofin presenterades i finländsk press i början av 1890-talet. Inläggen i den finländska pressen var fåtaliga</span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">, men av de tidningsartiklar som förekom kunde de finländska tidningsläsarna ändå få en viss </span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">uppfattning om vad Te</span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">o</span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">sofiska Samfundets lära gick ut på. Därefter redogörs för uppkomsten av teosofisk verksamhet i Finland</span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">, från den blygsamma starten i början av 1890-talet </span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">fram till grundandet av det finländska samfundet 1907.</span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">&nbsp;</span><span class="NormalTextRun SCXW27579532 BCX9">&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW27579532 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Tore Ahlbäck Copyright (c) 1995 Tore Ahlbäck https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 1995-01-01 1995-01-01 Judendomen i ljuset av dess högtider https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/422 <p><span class="TextRun SCXW163367045 BCX9" lang="SV-FI" xml:lang="SV-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">Den här boken är tänkt som </span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">en </span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">översiktsbok för dem som studerar judendom inom teologi eller religionshistoria. </span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">Boken inleds med en reflektion kring hur man kan beskriva </span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">judendomen</span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9"> och den judiska tideräkningen</span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">. Sabbaten är central för judendomen</span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9"> och för att förstå sabbaten bör man veta något om de dagliga bönerna</span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">, således </span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">följer efter inledningen en redogörelse för den dagliga morgonbönen och sabbaten. </span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">Därefter följer påsken, pingsten, höstfesterna</span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9"> och resten av året i kronologisk ordning. Ini</span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">ti</span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">ation</span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">sriter kopplade till födelse, pubertet</span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">, giftermål och död tas upp i det sista kapitlet.&nbsp;</span><span class="NormalTextRun SCXW163367045 BCX9">&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW163367045 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Karl-Johan Illman Copyright (c) 1994 Karl-Johan Illman https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 1994-01-01 1994-01-01 Kommentar till Påskhaggadan https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/425 <p><span class="TextRun SCXW188975412 BCX9" lang="SV-FI" xml:lang="SV-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9">Det här är den första fylliga kommentaren till </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW188975412 BCX9">Påskhaggadan</span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9"> på ett nordiskt språk. </span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9">Den riktar sig till personer med e</span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9">tt</span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9"> intresse för Haggadan som besitter </span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9">vissa grundläggande kunskaper i judisk historia och litteratur. </span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9">Kommentaren förutsätter inte kunskaper i hebreiska. De transk</span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9">riberade</span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9"> h</span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9">ebreiska orden har översatts och de flesta ord och termer förklaras.</span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9"> Kommentaren innehåller flera texter från den klassiska rabbinska litteraturen</span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9"> i svensk översättning. De har tagits med för att de är viktiga för argumentationen i kommentaren och för att</span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9"> låta den del av läsekretsen som inte är familjär med den här litteraturen stifta bekantskap</span><span class="NormalTextRun SCXW188975412 BCX9"> med den.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW188975412 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Nils Martola Copyright (c) 1988 Nils Martola https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 1988-01-01 1988-01-01 Hypnos, symboldrama och religion https://edition.fi/donnerinstitute/catalog/book/423 <p><span class="TextRun SCXW248401461 BCX9" lang="SV-FI" xml:lang="SV-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">Professor Owe Wikström arbetar i den här boken med teoretiska ramar som inte tidigare varit framträdande i det religionsvetenskapliga studiet, nämlige</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">n med teorier från h</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">ypnos</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9"> och mental </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW248401461 BCX9">i</span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW248401461 BCX9">magery</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">-forskningen.</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9"> I </span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">analysen</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9"> används ett material som delvis har samlats experimentellt</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9"> och</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9"> ett par populärteologiska texter som beskriver </span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">helbrägdagörelsemetoder</span> <span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">som har mycket starka likheter med hypnos- och symboldramatiska</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9"> psykoterapier. </span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">Studien lyfter fram vikten av att anlägga ett mångsidigt närmandesätt som integrerar olika vetenskapliga metoder</span> <span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">och ifrågasätter därmed ensidiga forskningstraditioner.</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9"> Angreppssättet är tredelat</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9"> med målet att f</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">örklara, beskriva och förstå.</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9"> Boken inleds med en teoretisk del som åtföljs av en empirisk del med fokus på</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">, för det första,</span> <span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">experimentella studier och</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9">, för det andra,</span><span class="NormalTextRun SCXW248401461 BCX9"> textanalyser.</span></span><span class="EOP SCXW248401461 BCX9" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}">&nbsp;</span></p> Owe Wikström Copyright (c) 1984 Owe Wikström https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 1984-01-01 1984-01-01