Myönteinen tunnistaminen

Myönteinen tunnistaminen -kirjan etukansi

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Vesa Häkli
Kirsi Pauliina Kallio
Riikka Korkiamäki

Tiivistelmä

Onko ongelmien varhainen havaitseminen ja niihin nopeasti puuttuminen aina hyvästä? Myönteinen tunnistaminen esittää ongelma- ja yksilökeskeisyydelle vaihtoehtoisen näkökulman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja heille tarjottavan tuen suuntaamiseen. Teoksessa valotetaan yhteisölähtöisiä arkisen tuen muotoja ja pyritään edistämään niiden aktiivista hyödyntämistä amma­tillisissa käytännöissä. Kirja perustuu laajamittaiseen tutki­mustyöhön ja nuoriso-, sosiaali- ja kasvatusalan toimijoiden kokemukselliseen asiantuntijuuteen. Se on suunnattu erityi­sesti nykyisille ja tuleville lasten ja nuorten parissa työsken­televille ammattilaisille ja julkishallinnon toimijoille, mutta näkökulma on sovellettavissa myös muihin toimintaympä­ristöihin.

Myönteinen tunnistaminen -kirjan etukansi

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-04-14

Verkkokirjan ISSN

1799-9227