Poikkeusoloista uuden kynnykselle: Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2023

Poikkeusoloista uuden alkuun -kirjan etukansi

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Antti Kivijärvi
Nuorisotutkimusseura
Eila Kauppinen
Nuorisotutkimusseura
Tomi Kiilakoski
Nuorisotutkimusseura

Tiivistelmä

Poikkeusoloista uuden kynnykselle esittää tilastollisen yleiskuvan nuorisotyöstä vuosina 2021 ja 2023. Näin voidaan arvioida, miten pandemia vaikutti nuorisotyön tekemiseen ja miten pysyviä muutokset olivat. Teos kommentoi ajankohtaisia teemoja soteuudistuksesta arvioinnin kehittämiseen sekä oletetusta digiloikasta toimintaan nuorten ryhmien kanssa.

Yleiskuvan lisäksi erillisissä artikkeleissa katsetta tarkennetaan osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja työhyvinvointiin. Kirjassa esitellään myös kansainvälisesti uusi tapa arvioida koulunuorisotyön vaikutuksia. Koulunuorisotyön osoitetaan vähentävän koulukiusaamista silloin, kun sitä tehdään osana moniammatillista yhteisöä.

Kirjan eri osiot avaavat lukijalle tutkimuksellisesti koetellun näkymän kunnallisen nuorisotyön nykytilaan, lähihistorian kehityskulkuihin ja erityisteemoihin. Kirjoittajat ovat kokeneita nuorisotyön tutkijoita ja kehittäjiä.

Poikkeusoloista uuden alkuun -kirjan etukansi

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-04-24

Verkkokirjan ISSN

1799-9227