Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke

Kansi: Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke. Tiivistelmä.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Riikka Taavetti
Katarina Alanko
Lotte Heikkinen

Avainsanat:

seksuaalivähemmistöt, sukupuolivähemmistöt, nuoret, hyvinvointi, henkinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet, kiusaaminen, vapaa-aika, harrastukset, syrjintä, itseluottamus

Tiivistelmä

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke on Nuorisotutkimusseuran ja Setan yhteishanke. Hanke on Suomessa ensimmäinen laatuaan siinä, miten laajasti hankkeessa on selvitetty seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointia eri näkökulmista.

Tutkimus mittasi hyvinvointia monella eri tasolla nuorten fyysisen ja psyykkisen terveydentilan, sosiaalisten suhteiden, turvallisuuden- ja yhteenkuuluvuudentunteen, väkivaltakokemusten, ahdistelun ja syrjinnän osalta.

Tutkimus osoittaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin nuoriin kohdistuu Suomessa erimuotoista syrjintää, joka vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa. Kyselyn mukaan sateenkaarinuoret voivat keskimäärin huonommin kuin heteroseksuaaliset ja cissukupuoliset nuoret.

Kansi: Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke. Tiivistelmä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2015-01-29