Arviointitutkimus osana nuorisotutkimuksen työkenttää

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Merja Kylmäkoski

Avainsanat:

arviointitutkimus, nuorisotyö, nuorisotutkimus, nuoret

Tiivistelmä

Arviointitutkimus on nuoresta iästään johtuen edelleen voimakkaasti kehittyvä tieteenala. Suomalaisen nuorisotutkimuksen piirissä tehtävän arviointitutkimuksen kannalta hedelmällisin lähtökohta olisi koostaa nuorisoprojekteja arvioiville tutkijoille jonkinlainen yhteinen perusohjeisto, jossa luonnosteltaisiin arviointitutkijan paikka, velvollisuudet ja vastuu suhteessa arvioinnin kohteisiin ja toiminnan rahoittajiin. Lisäksi suomalaisen nuorisotutkimuksen piirissä tehtävässä arviointitutkimuksessa olisi tilaa kiinteämmälle yhteistyölle arviointitutkimuksen sisältökysymysten pohdinnan osalta. Nuorisotutkimuksen osana harjoitettavan arviointitutkimuksen pitkäjänteisen kehittämisen ja yksittäisen arviointitutkijan kannalta olisi eduksi, jos Nuorisotutkimusverkosto ottaisi entistä voimakkaammin kattojärjestön roolin.

Kaiken kaikkiaan arviointitutkimuksen moniulotteisesta luonteesta seuraa paineita yhtäältä sen systemaattisempaan jäsentämiseen ja organisoitumiseen nuorisotutkimuksen sisällä, toisaalta professionalismin asteen nostamiseen. Nuorisotutkimuksen piirissä tehtävällä arviointitutkimuksella on edessään monia haasteita, mutta myös loistavia kehitysmahdollisuuksia.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2003-01-01