Nuoria koskeva syrjäytymistieto: Avauksia tietämisen politiikkaan

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Leena Suurpää

Avainsanat:

syrjäytyminen, nuoret, ennaltaehkäisy, nuorisotutkimus, nuorisopolitiikka, nuorisotyö

Tiivistelmä

Syrjäytyminen on kiistanalainen – moniarvoinen, tulkinnanvarainen ja normatiivinen – käsite, johon liittyy paitsi hallinnollisia ja empiirisiä, myös metodologisia ja eettisiä haasteita. Lasten ja nuorten syrjäytymisvaaraa selvitettäessä ja hyvinvoinnin seuranta- ja vaikuttavuuden arviointijärjestelmiä kehitettäessä on jouduttu vuosikausien ajan kysymään, mihin ilmiötä koskeva tietäminen perustuu ja mitä voidaan lukea indikaattoreista, mitä rekisteriaineistoista, mitä tilastoista, ja milloin on syytä kuulla ja nähdä nuorten arkea laadullisin keinoin.

Tässä raportissa käsitellään erityisesti seuraavia kysymyksiä:

  • Mitkä ovat ne vallitsevat tavat, joiden avulla nuorten syrjäytymistä ja sen ehkäisyä otetaan tiedonpoliittisesti haltuun tänä päivänä? Mitkä näkökulmat hallitsevat, mitkä äänet ja teemat jäävät katveeseen?
  • Mitä nuorisotutkimuksen tulokset ja päätelmät kertovat nuorten syrjäytymisen taustatekijöistä, syistä ja seurauksista?
  • Mihin nuorisotutkimusten perusteella pitäisi nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä erityisesti panostaa, nimenomaan tiedonpoliittisesta näkökulmasta katsottuna?

Tiedostolataukset

Julkaistu

2009-01-01