Puolustuslinjalla: Yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta

Kansi: Puolustuslinjalla. Yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Teemu Tallberg
Anni Ojajärvi
Tiia Laukkanen

Avainsanat:

maanpuolustus, suomalaiset, asevelvollisuus, varusmiespalvelus, asepalvelus, maanpuolustustahto, sotakalusto, turvallisuuspolitiikka, toinen maailmansota, sotahistoria, kokemukset, kerronta, muistot, markkinointi, työnjako, Suomi

Tiivistelmä

Sotahistoria ja aseellinen puolustus ovat monin tavoin punoutuneet osaksi kansallista identiteettiämme ja kulttuuriamme sekä tarinaa suomalaisuudesta. Puolustuslinjalla on raikas kattaus yhteiskuntatieteellisiä ja historiallisia maanpuolustukseen liittyviä tutkimuksia. Sen tavoitteena on antaa monipuolinen ja rikas kuva siitä, miten asevelvollisuutta, maanpuolustusta ja suomalaisten suhdetta puolustukseen voidaan yhteiskuntatieteiden näkökulmasta tarkastella ja tutkia. Kirjoittajat edustavat laajasti eri tutkimusaloja sosiologian, sotilassosiologian, kansainvälisen politiikan, nuorisotutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen sekä historian ja strategisen tutkimuksen aloilta.

Eri näkökulmista ja tutkimustraditioista aihetta lähestyvät tutkijat valottavat sitä, miten suomalainen asevelvollisuus ja maanpuolustus ovat jäsentämässä suomalaisuuden tarinaa, kokemuksia ja esimerkiksi toisen maailmansodan muistokulttuuria. Myös nykyhetki on tämän diskurssin jäsentämä – hävittäjähankkeista tuskin kehkeytyisi koko kansan lentonäytös-perhetapahtumaa ilman kansallista maanpuolustukseen liittyvää puhetapaa ja historiaa.

Kirja nostaa esiin kiinnostavia teemoja, jotka kytkeytyvät maanpuolustukseen ja asevelvollisuuteen. Yhteiskuntatieteellisellä ja historiallisella tutkimuksella on erityinen näkökulma, joka tuo keskusteluun oivaltavia huomioita, uusia ajattelutapoja ja ääniä. Kirjoitukset toimivat johdantona maanpuolustusaiheisiin tutkimuksiin ja samalla avaavat keskustelua niin yleisesti aiheesta kiinnostuneille kuin opiskelijoille ja tutkijoille.

Kansi: Puolustuslinjalla. Yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-10-25

Verkkokirjan ISSN

1799-9227

Kategoriat