Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa

Kansi: Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Veronika Honkasalo; Karim Maiche; Henri Onodera; Marja Peltola; Leena Suurpää

Avainsanat:

turvapaikanhakijat, pakolaiset, nuoret, alaikäiset, yksintulleet pakolaislapset, arki, sopeutuminen, sosiaaliset suhteet, sosiaalinen tuki, vastaanottokeskukset, kotouttaminen (maahanmuuttajat)

Tiivistelmä

Maailmanlaajuinen muuttoliike koskee ennen kaikkea lapsia ja nuoria. Myös Suomeen syksyllä 2015 saapuneista turvapaikanhakijoista reilusti yli 80 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Tästä huolimatta globaalia muuttoliikettä ja sen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin tarkastellaan harvoin nuorisopoliittisesta ja nuorisotutkimuksellisesta näkökulmasta. Kirjoitussarja Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Kirjoitussarja keskittyy etupäässä yksin Suomeen tulleiden alaikäisten ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten kokemuksiin. Kirjoituksissa tarkastellaan sitä, millä tavalla juridiset linjaukset ja maahanmuuttopoliittiset käytännöt vaikuttavat nuorten elämäntapoihin, sosiaalisiin suhteisiin, vapaa-aikaan ja arkeen, kun sitä leimaa loputon odottaminen ja epävarmuus omasta tulevaisuudesta. Moniäänisessä kirjoitussarjassa tutkijat, nuorten parissa toimivat ammattilaiset, asiantuntijat ja kansalaisjärjestöjen edustajat esittävät myös konkreettisia ehdotuksia siitä, miten yksin tulleiden alaikäisten asemaa voitaisiin parantaa.

Kirjoitussarja pohjautuu tutkimus- ja vapaaehtoishankkeeseen, jonka Nuorisotutkimusverkosto toteutti yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa.

Kansi: Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-12-22

Verkkokirjan ISSN

1799-9227

Kategoriat