Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin: Break the Fight! -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus

Kansi: Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin. Break the Fight! -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Sofia Laine

Avainsanat:

break dance, hip hop, väkivallattomuus, kasvatus, peruskoulu, yläkoulu, taidekasvatus, tanssikasvatus, nuoret, nuorisotyö, koulukiusaaminen, työpajat, arviointitutkimus, osallisuus

Tiivistelmä

Break the Fight! – Breikkaa koulukiusaamista vastaan on Arja Tiili Dance Companyn 2014 käynnistämä taidekasvatuksellisten toimintojen kokonaisuus, johon sisältyy taidetyöpajoja 6.–9.-luokkalaisille sekä ammattitanssiteoksia, joita yläkoululaiset pääsevät katsomaan. Tässä tutkimuksessa seurattiin ja arvioitiin Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa Break the Fight! Kiertue- ja mallinnushanketta, joka toteutettiin vuosina 2017–2018 neljässä kunnassa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Lisäksi kahdessa kunnassa toteutettiin osallisuustyöpajat nuorille sekä päättäjäkeskustelutilaisuudet osana kehittävää toimintatutkimusta. Tutkimuksessa seurattiin ja arvioitiin breikkityöpajoja, Break the Fight – I was here! -ammattitanssiteosta, osallisuustyöpajoja ja päättäjäkeskustelutilaisuuksia kokonaisuutena sekä yksittäisinä toimintoina. Keskeisinä tutkimuskysymyksinä oli, kuinka hyvin nämä yksittäiset toiminnot tai niiden yhdistelmät pystyvät vähentämään koulukiusaamista, ja lisäävätkö toiminnot joillakin tavoin nuorten hyvinvointia.

Aineiston keruussa on hyödynnetty osallistuvaa havainnointia, palautelomakkeita (pelkästään breikkityöpajoista saatiin 833 kirjallista palautetta), toimintatutkimusta ja haastatteluja. Seurannan, arvioinnin ja toimintatutkimuksellisten osioiden pohjalta esitetään toiminnoille erilaisia kehittämisehdotuksia sekä mallinnuksia lyhyille ja pidemmille työskentelyprosesseille jatkossa.

Arviointitutkimuksen keskeisimpänä tuloksena vahvistuu ajatus pitkäkestoisen työskentelyn tekemisen tärkeydestä samojen oppilaiden kanssa pistemäisten interventioiden sijaan. Pidemmillä prosesseilla on jatkossa mahdollisuus tukea myönteisesti koulun yhteishenkeä ja sitä kautta vähentää koulukiusaamista. Jatkossa osallisuustyöpajojen toiminnot olisi syytä integroida osaksi taidetyöpajojen prosessinomaista työskentelyä. Näin nuorten näkemykset siitä, miten koulun yhteishenkeä voisi parantaa ja koulukiusaamista vähentää, pääsisivät moniäänisesti ja mahdollisesti myös heidän itse rakentamaansa taide-esitystä hyödyntäen päättäjille esille. Nuoret kannattaisi ottaa mukaan myös ammattitanssiteoksien harjoittelu- ja rakennusvaiheeseen – näyttää heille keskeneräisyyttä, epäonnistumisia, virheitä – myös huipputaiteilijoiden työskentelyprosesseissa. Kaikki tekevät virheitä, mutta virheiden kautta voi myös löytyä jotain aivan uutta ja uniikkia, jota voi hyödyntää taiteessa ja ilmaisussa.

Kansi: Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin. Break the Fight! -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimus.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2018-11-05

Verkkokirjan ISSN

1799-9227

Kategoriat