"Siitä on pikemminkin vaiettu" : Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa

Kansi: "Siitä on pikemminkin vaiettu". Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Päivi Berg (toim.)
Kati Lehtonen (toim.)
Mikko Salasuo (toim.)

Avainsanat:

liikunta, urheilu, lapset, nuoret, kiusaaminen, häirintä, syrjintä, liikuntakulttuuri, liikuntakasvatus

Tiivistelmä

Takakansiteksti

 

Tutkimuksissa on läpi 2010-luvun raportoitu syrjinnästä, kiusaamisesta ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Lisäksi mediassa on viime aikoina kerrottu huippu-urheilijoiden kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta.

Kirjoituskokoelmassa ”Siitä on pikemminkin vaiettu” käsitellään laajalla asiantuntijajoukolla syrjintää, epäasiallista kohtelua ja seksuaalista häirintää lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Keskustelunavaus tarttuu vakavaan ilmiökokonaisuuteen, joka koskee suurta määrää lapsia ja nuoria ja josta on aiemmin vaiettu.

Teoksessa kirjoittavat liikunnan ja urheilun keskeiset toimijat sekä lapsuuden, nuoruuden ja yhdenvertaisuuden asiantuntijat. Kirjoituskokoelma koostuu ilmiötä taustoittavasta johdannosta ja yhdeksästätoista tekstistä. Niissä syrjintää, epäasiallista kohtelua ja seksuaalista häirintää lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa käsitellään niin yksilöiden, rakenteiden kuin lainsäädännön ja kansainvälisten sopimustenkin näkökulmista.

Lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pyritään edistämään kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisella lainsäädännöllä. Suomessa liikunnan ja urheilun toimialaa ohjaa myös vuonna 2015 voimaan tullut liikuntalaki. Sopimusten ja säädösten lisäksi lasten ja nuorten harrastamista ohjaavat epäviralliset kasvatusnormit ja yleisinhimilliset periaatteet. Näistä vankoista raameista huolimatta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa kaikki ei ole kunnossa – ei lähimainkaan.

Kansi: "Siitä on pikemminkin vaiettu". Kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-01-20

Verkkokirjan ISSN

1799-9227

Kategoriat