Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka

Kansi: Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka.

Tiedostolataukset

Kirjoittajat

Hanna Lagström
Tarja Pösö
Niina Rutanen
Kaisa Vehkalahti

Avainsanat:

luvat, tutkimus, nuoret, lapset, lapsitutkimus, nuorisotutkimus, etiikka, eettisyys, tutkimusetiikka, tutkimustyö

Tiivistelmä

Millaisia tutkimuseettisiä erityiskysymyksiä tulee ottaa huomioon, kun tutkimuskohteena ovat lapset ja nuoret? Mitä saa tutkia, mitä ei, ja millaisia lupamenettelyjä tarvitaan? Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusseuran yhteishankkeena syntynyt artikkelikokoelma on ensimmäinen lapsiin ja nuoriin kohdistuvan tutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohtiva yleisteos. Kokoelma tarjoaa ajankohtaista tietoa ja kriittisiä näkökulmia kaikille lapsi- ja nuorisotutkimuksen parissa toimiville tutkijoille ja soveltuu oppikirjakäyttöön eri alojen menetelmäopintoihin.

Kansi: Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2010-01-01