Kommentar till Påskhaggadan

Downloads

Authors

Nils Martola
Åbo Akademi

Keywords:

Påskhaggadan, judendom, påsk

Synopsis

Det här är den första fylliga kommentaren till Påskhaggadan på ett nordiskt språk. Den riktar sig till personer med ett intresse för Haggadan som besitter vissa grundläggande kunskaper i judisk historia och litteratur. Kommentaren förutsätter inte kunskaper i hebreiska. De transkriberade hebreiska orden har översatts och de flesta ord och termer förklaras. Kommentaren innehåller flera texter från den klassiska rabbinska litteraturen i svensk översättning. De har tagits med för att de är viktiga för argumentationen i kommentaren och för att låta den del av läsekretsen som inte är familjär med den här litteraturen stifta bekantskap med den.  

Downloads

Published

1988-01-01

Online ISSN

2814-5216

Print ISSN

0780-1270