Hypnos, symboldrama och religion: Religionspsykologiska studier kring "spontan religiositet", besatthet-exorcism och "inre helande"

Downloads

Authors

Owe Wikström
Uppsala universitet

Keywords:

religionspsykologi, hypnos, symboldrama, metod

Synopsis

Professor Owe Wikström arbetar i den här boken med teoretiska ramar som inte tidigare varit framträdande i det religionsvetenskapliga studiet, nämligen med teorier från hypnos och mental imagery-forskningen. I analysen används ett material som delvis har samlats experimentellt och ett par populärteologiska texter som beskriver helbrägdagörelsemetoder som har mycket starka likheter med hypnos- och symboldramatiska psykoterapier. Studien lyfter fram vikten av att anlägga ett mångsidigt närmandesätt som integrerar olika vetenskapliga metoder och ifrågasätter därmed ensidiga forskningstraditioner. Angreppssättet är tredelat med målet att förklara, beskriva och förstå. Boken inleds med en teoretisk del som åtföljs av en empirisk del med fokus på, för det första, experimentella studier och, för det andra, textanalyser. 

Downloads

Published

1984-01-01

Online ISSN

2814-5216

Print ISSN

0780-1270