Judendomen i ljuset av dess högtider

Downloads

Authors

Karl-Johan Illman
Åbo Akademi

Keywords:

judendom, högtider, tideräkning, bön, sabbat, påsk, höstfester, initiationsriter

Synopsis

Den här boken är tänkt som en översiktsbok för dem som studerar judendom inom teologi eller religionshistoria. Boken inleds med en reflektion kring hur man kan beskriva judendomen och den judiska tideräkningen. Sabbaten är central för judendomen och för att förstå sabbaten bör man veta något om de dagliga bönerna, således följer efter inledningen en redogörelse för den dagliga morgonbönen och sabbaten. Därefter följer påsken, pingsten, höstfesterna och resten av året i kronologisk ordning. Initiationsriter kopplade till födelse, pubertet, giftermål och död tas upp i det sista kapitlet.   

Downloads

Published

1994-01-01

Online ISSN

2814-5216

Print ISSN

0780-1270