Metodkompassen: kulturvetarens metodbok

Authors

Jan Svanberg, Åbo Akademi; Blanka Henriksson, Åbo Akademi; Nils G. Holm, Åbo Akademi; Kennet Granholm; Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi; Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi; Ulrika Wolf-Knuts, Åbo Akademi; Camilla Asplund Ingemark, Uppsala universitet; Siv Illman, Åbo Akademi; Ruth Illman, Donnerska institutet; Maria Leppäkari; Blanka Henriksson, Åbo Akademi; Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi; Ruth Illman, Donnerska institutet

Keywords:

metoder, folkloristik, religionsvetenskap, kulturvetenskaper

Synopsis

Metodkompassen är en metodbok avsedd för studerande i kulturvetenskaper. Den här läroboken är tänkt som stöd i samband med författandet av uppsatser på olika stadier och i olika kulturvetenskapliga ämnen med tyngdpunkt på folkloristik och religionsvetenskap. I boken presenteras olika kulturvetenskapliga forskningsmetoder, illustrerade med exempel, som kan bilda en utgångpunkt för en forskningsuppgift. Artiklarna är skrivna av lärare och forskarstuderande i folkloristik, religionsvetenskap och historia vid Åbo Akademi med syfte att på ett relativt lättillgängligt sätt presentera möjliga användbara metoder. 

Chapters

 • Förord
  Lena Marander-Eklund, Ruth Illman, Blanka Henriksson
 • Ett medvetet metodval
  Jan Svanberg
 • Från dagböcker och frågelistor till gravstenar och Internet
  Ett axplock ur kulturvenskapernas källor och material
  Blanka Henriksson
 • Statistik och enkäter
  En introduktion för kulturvetare
  Nils G. Holm
 • Deltagande observation i teori och praktik
  Kennet Granholm, Jan Svanberg
 • Att skapa och analysera ett muntligt forskningsmaterial
  Lena Marander-Eklund
 • Källkritik - en nyckel till det förslutna
  Nils Erik Villstrand
 • Att tolka folkloristiska uppteckningar
  Ulrika Wolf-Knuts
 • En introduktion till kulturanalys
  Blanka Henriksson
 • Diskursanalys
  Kennet Granholm
 • Berättelseanalys - analys av personliga erfarenhetsberättelser
  Lena Marander-Eklund
 • Intertextualitet
  Camilla Asplund Ingemark
 • Religionspsykologiska forskningsmetoder
  Siv Illman
 • Att analysera symboler
  Ruth Illman, Maria Leppäkari

Published

2004-01-01

Online ISSN

2814-5216

Print ISSN

0780-1270