Religionshistoria: En introduktion med textläsning

Downloads

Authors

Nils G. Holm
Åbo Akademi

Keywords:

religionshistoria, judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism, jainism, sikhism, kinesisk religion, Japans religioner, skriftlösa folks religioner, heliga skrifter

Synopsis

I boken presenterar professor Nils G. Holm en introduktion till det religionshistoriska studiet. Fokus ligger på nulevande religioner, moderna förhållanden och levnadssätt i olika kulturer, men boken ger även en inblick i forntida religioner. Bokens delkapitel fokuserar på judendomen, kristendomen, islam, hinduismen, buddhismen, jainismen och sikhismen. Volymen innehåller även kapitel om kinesisk religion, Japans religioner och skriftlösa folks religioner. För att det religionshistoriska studiet ska vara så fylligt som möjligt bör man förutom att läsa om religioner också läsa de olika religiösa traditionernas heliga skrifter. I boken återfinns ett rikt antal utdrag ur olika religiösa traditioners centrala texter i form av citat från tidigare samlingar. De här textavsnitten tillför ytterligare en dimension i förståelsen för dagens levande religiösa traditioner. 

Downloads

Published

2017-01-01

Online ISSN

2814-5216

Print ISSN

0780-1270