Uppkomsten av Teosofiska Samfundet i Finland

Downloads

Authors

Tore Ahlbäck
Donnerska institutet

Keywords:

Teosofiska Samfundet, Finland, uppkomst, verksamhet, finländsk press

Synopsis

I boken tecknar docent Tore Ahlbäck Teosofiska Samfundets uppkomst i Finland i sina huvuddrag. Undersökningen inleds med ett kartläggande av hur teosofin presenterades i finländsk press i början av 1890-talet. Inläggen i den finländska pressen var fåtaliga, men av de tidningsartiklar som förekom kunde de finländska tidningsläsarna ändå få en viss uppfattning om vad Teosofiska Samfundets lära gick ut på. Därefter redogörs för uppkomsten av teosofisk verksamhet i Finland, från den blygsamma starten i början av 1890-talet fram till grundandet av det finländska samfundet 1907.   

Downloads

Published

1995-01-01

Online ISSN

2814-5216

Print ISSN

0780-1270