Religionspsykologins grunder

Downloads

Authors

Nils G. Holm
Åbo Akademi

Keywords:

religionspsykologi, religion, psykologi, djuppsykologi, socialpsykologi, Hjalmar Sundén, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi

Synopsis

I boken presenterar professor Nils G. Holm på ett enkelt och lättfattligt sätt de elementära grunderna inom religionspsykologin. Boken är en lärobok som går tillbaka till den utveckling religionspsykologin fick i Sverige från 1970-talet framåt. De flesta exemplen i boken hämtas ur det material som forskningen i Sverige fört fram. Kännetecknande för utvecklingen är en balansering av djuppsykologiska insikter med socialpsykologiska synpunkter. Det här går tillbaka på centralgestalten Hjalmar Sundéns forskningsinsatser och pedagogiska gärning i Uppsala. I boken diskuteras vad religionspsykologi är och religion belyses som socialt fenomen, upplevelse och ur utvecklingspsykologiska och personlighetspsykologiska perspektiv. Boken avslutas med ett kapitel om religion och mentalhälsa.    

Downloads

Published

2002-01-01

Online ISSN

2814-5216

Print ISSN

0780-1270