Inledning till Gamla testamentet

Downloads

Authors

Antti Laato
Åbo Akademi

Keywords:

Gamla testamentet, Exegetik, Metoder, Israels historia

Synopsis

Den här läroboken vill erbjuda teologistuderande och religionsvetare i allmänhet den grundläggande information de behöver för att förstå vad för en bok eller snarare boksamling Gamla testamentet är. Boken har tre huvuddelar. I den första delen behandlas de moderna vetenskapliga metoderna som är förutsättningen för läsningen av Gamla testamentet som litteratur. I den andra delen framställs Israels historia och i synnerhet dess religionshistoria. Här belyses också de sociala och religiösa omständigheter under vilka de gammaltestamentliga böckerna har tillkommit. I den tredje delen behandlas de gammaltestamentliga böckerna för sig och en presentation av deras innehåll ges samtidigt som viktiga exegetiska tolkningsproblem framställs.  

Downloads

Published

2004-01-01

Online ISSN

2814-5216

Print ISSN

0780-1270