Judisk historia

Downloads

Authors

Karl-Johan Illman
Åbo Akademi
Tapani Harviainen
Helsingfors universitet

Keywords:

Judendom, Historia, Religion, Religionshistoria

Synopsis

Den här boken är avsedd att tjäna som en introduktion till judisk historia och judiskt tänkande från biblisk tid till våra dagar. En framställning av judisk historia kan disponeras på många olika sätt. En fråga gäller vad man ska fästa huvudvikten vid: judarnas politiska, kulturella eller religiösa arv. Även om de här aspekterna i fråga om judendomen är nära förknippade har man i boken valt att lägga huvudvikten vid det religiösa. Det här motiveras med att boken vill fungera som en inledning för dem som studerar judendom inom ramen för orientalistik, religionshistoria och teologi. De olika kapitlen behandlar huvudmomenten i den judiska historien: Första templets tid (1020–587 f.v.t.), Andra templets tid (587 f.v.t. -70 e.v.t.), Den talmudiska tiden (70–640), Den klassiska tiden (640–1789), Emancipation och reform (1789-ca 1870), Antisemitism och sionism (ca 1870–1917), På väg mot förintelsen (1918–1945) och Återuppbyggnadens tid (1945–1995). 

Downloads

Published

2002-01-01

Online ISSN

2814-5216

Print ISSN

0780-1270