Ethnos-toimite

1 nimikettä

Ethnos-toimite on Ethnos ry:n vertaisarvioitu julkaisusarja. Ethnos-toimitteita on ilmestynyt yhteensä yli 20. Toimitesarjan kirjat ovat pääsääntöisesti eri teemoja käsitteleviä vertaisarvioituja artikkelikokoelmia, joiden julkaisukielenä ovat suomi ja ruotsi. Aiheet käsittelevät kulttuurintutkimuksen ajankohtaisia tutkimusalueita sekä kansatieteen ja etnologian alan tutkimusmetodologiaa.
Ethnos-toimitteet ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2014 alkaen ja toimite on suomalaisen JuFo-luokituksen tasolla 1 (perustaso).

Uusin toimite, Kulttuurien tutkimuksen pedagogiikka (23), on ilmestynyt keväällä 2023. Sen teemana on etnologian ja laajemmin kulttuurintutkimuksen opetus ja sen suhde yliopistopedagogiikkaan ja pedagogisiin teorioihin.

Painetun kirjan ISSN 0357-511X

Kaikki kirjat

Kulttuurien tutkimuksen pedagogiikka
Ethnos-toimite 23

Kulttuurien tutkimuksen pedagogiikka

2023-05-16