Tietoa julkaisijasta

Suomen etnologien yhdistys Ethnos ry edistää ja tekee tunnetuksi etnologista tutkimusta ja tieteenalaa. 

 Ethnos ry on tuottanut julkaisuja vuodesta 1985. Julkaisut on tarkoitettu alan tutkijoille, opiskelijoille ja muille kirjojen aihepiiristä kiinnostuneille. Julkaisut ovat laajalti ymmärrettäviä yleistajuisen ilmaisunsa ansiosta. 

Ethnos ry:n Ethnos toimitesarjan kirjat ovat pääsääntöisesti eri teemoja käsitteleviä vertaisarvioituja artikkelikokoelmia. Aiheet käsittelevät kulttuurintutkimuksen ajankohtaisia tutkimusalueita sekä kansatieteen ja etnologian alan tutkimusmetodologiaa.

Ethnos-toimitteet ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2014 alkaen ja Ethnos ry on saanut julkaisuilleen Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeuden ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Ethnos-toimite on suomalaisen JuFo-luokituksen tasolla 1 (perustaso).

____________________________

Ethnos rf främjar och synliggör etnologisk forskning och etnologi som vetenskap. Ethnos har bedrivit publiceringsverksamhet sedan 1985. Publikationerna är riktade till forskare och studerande i etnologi, samt den intresserade allmänheten. Publikationerna strävar till att nå ut brett, med ett klart och begripligt uttryck.

Ethnos-toimite är Ethnos rf:s referentgranskade publikationsserie på finska och svenska. I serien har det utgivits ett tjugotal böcker, huvudsakligen antologier som behandlar olika aktuella forskningsteman och etnologisk forskningsmetodik.

Ethnos-toimite har referentgranskats sedan 2014 och Ethnos rf har beviljats rätt att använda Vetenskapliga samfundens delegations märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer samt förbundit sig att följa användningsvillkoren för märket. Ethnos-toimite har klassifikationen 1 (basnivå) i det finländska JUFO-systemet.