Kuvia lähellä: Taidehistoriallisia tulkintoja ja tutkimusasenteita

Kirjoittajat

Johanna Frigård; Roni Grén; Katve-Kaisa Kontturi; Riikka Niemelä; Isabel Wünsche; Timo Huusko; Kai Stahl; Eeva Hallikainen; Riikka Stewen; Eeva Maija Viljo; Marie-Sophie Lundström; Altti Kuusamo; Annika Landmann; Kari Kotkavaara; Päivi Setälä; Kirsi Saarikangas; Hanna Johansson; Anna Rådström; Juhana Lahti

Tiivistelmä

Kuvia lähellä – Taidehistoriallisia tulkintoja ja tutkimusasenteita on Turun yliopiston taidehistorian professori Tutta Palinille omistettu juhlakirja. Sen artikkeleissa lähestytään modernismia, tekijyyden kysymyksiä ja kuvien tulkintatapoja eli aihepiirejä ja tutkimusalueita, jotka ovat olleet tärkeitä myös Palinin omassa tutkijantyössä. Kuvia lähellä -kirjassa pohditaan erilaisin tutkimusasentein ja kirjoitusottein ajankohtaisia taiteen ja kuvien tutkimisen ja analysoimisen kysymyksiä liittyen muun muassa havaitsemiseen, toimijuuteen ja sukukupuoleen.

Luvut

Kuvia lähellä

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-05-31

Verkkokirjan ISSN

2954-2812

Painetun kirjan ISSN

0355-1938

Tietoja tästä kirjasta

ISBN-13 (15)

978-952-5533-27-9