Tietoa julkaisijasta

Taidehistorian seura ry – Föreningen för konsthistoria rf on vuonna 1973 perustettu tieteellinen seura, joka edistää taidehistorian alaa Suomessa. Seura on julkaissut vuodesta 1974 alkaen vertaisarvioitua tieteellistä julkaisusarjaa Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier (Jufo 2), sekä vuodesta 2011 alkaen avoimesti julkaistavaa, vertaisarvioitua tieteellistä lehteä TaHiTi – taidehistoria tieteenä (Jufo 1). 

Taidehistorian seura on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta, jota Tieteellisten seurain valtuuskunta jakaa tieteelliseen julkaisutoimintaan.